اولین ایده شو کسب و کارهای موفق و کارآفرینی در گیاهان دارویی

اولین ایده شو تخصصی "کسب و کارهای موفق و کارآفرینی در گیاهان دارویی" توسط مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد برگزار شد.

اولین ایده شو کسب و کارهای موفق و کارآفرینی در گیاهان دارویی

اولین ایده شو تخصصی "کسب و کارهای موفق و کارآفرینی در گیاهان دارویی" توسط مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد با مشارکت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی دفتر استان برگزار شد.

از میان ایده‌های ارسال شده به دبیر خانه "ایده شو گیاهان دارویی" تعداد ۱۸ ایده توسط هیات داوران به مرحله پایانی راه یافتند و با توجه به شاخص‌هایی مانند اقتصادی بودن و امکان عملیاتی شدن ایده، خلاقیت و نوآوری ایده، توانایی ایده در حل مشکلات موجود کشور و شاخص‌های دیگر تعداد ۳ ایده به عنوان ایده‌های برتر به شرح زیر انتخاب و لوح سپاس و جوایز نقدی دریافت کردند.

نفر اول سارا غفاریان با ایده "تولید سم خوراکی جهت افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی با استفاده از عصاره گیاهی"، نفر دوم ریحانه خفاجی با ایده "تولید ماسک‌های تنفسی سالم با استفاده از گیاهان دارویی"، نفر سوم سیما فریدونی با ایده با عنوان "درمان زخم پای دیابتی با پماد گیاهی".

این همایش علمی ۲۶ بهمن ماه در محل مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد واقع در شهرستان اشکذر برگزار شد.

منبع :

سمیرا سعادتی راد