رشته‌های مرتبط با خیاطی و پوشاک،دارای بیشترین تحصیل کننده

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر بیش از 23 هزار هنرجو در 13 رشته مهارتی مرتبط با پوشاک، طراحی و خیاطی در حال تحصیل هستند.

رشته‌های مرتبط با خیاطی و پوشاک،دارای بیشترین تحصیل کننده

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر بیش از 23 هزار هنرجو در 13 رشته مهارتی مرتبط با پوشاک، طراحی و خیاطی در حال تحصیل هستند.

یکی از برنامه های اصلی شاخه کاردانش متناسب سازی آموزش با نیاز بازار کار است به همین منظور مشاغلی که در راستای نیاز بازار کار هستند بیشتر و جدی تر مورد توجه قرار می گیرند.رشته هایی مانند طراحی دوخت پوشاک، خیاطی و پوشاک از جمله رشته هایی هستند که با توجه به نیاز بازار کار در حیطه برنامه های شاخه کاردانش برنامه ریزی شده و شرایط خوبی دارند.

از جمله رشته های فعال در کشور  :

دستیاری طراحی لباس، دوخت و ترمیم، خیاطی مردانه دوز، خیاطی لباس شب و عروس، لباس زنانه، خیاطی دوخت های تزیینی، دوخت لباس های محلی، طراحی لباس های مهارتی 

 رشته‌های مرتبط با خیاطی و پوشاک،دارای بیشترین تحصیل کننده

منبع :

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد