یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی

یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران، طی روزهای 4 و 5 اسفند ماه جاری در سازمان دانشگاه پیام نور برگزار می‌شود.

یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی

رییس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور گفت: یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران با مشارکت پژوهشکده آموزش از دور دانشگاه پیام نور و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران(یادا) طی روزهای 4 و 5 اسفند ماه جاری در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار می‌شود.

کنفرانس امسال با مشارکت دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، خوارزمی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگاه ارتباطات، پژوهشگاه اطلاعات علمی ایران و چندین موسسه معتبر علمی و انجمن‌های علمی از جمله انجمن آموزش عالی ایران و انجمن زبان شناسی ایران برنامه‌ریزی شده است.

همچنین دو سخنران کلیدی کنفرانس از دانشگاه تهران و دانشگاه کارولینای جنوبی امریکا هستند و دو استاد مدعو نیز در باره مهمترین مسائل روز یعنی یادگیری ترکیبی و موکس سخنرانی خواهند کرد.

یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی


منبع :

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد