ایجاد درمانگاهی تخصصی برای آموزش پزشک خانواده

بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس‌های آموزشی، کتابخانه و سلامتکده طب سنتی مرکز آموزشی درمانی امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افتتاح شد.

ایجاد درمانگاهی تخصصی برای آموزش پزشک خانواده

بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی، کتابخانه و سلامتکده طب سنتی مرکز آموزشی درمانی امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افتتاح شد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تلاش های زیادی را انجام داده است.بحث پزشک خانواده موضوعی است که در کشور در حال پیگیری است، حدود ۱۲ هزار پزشکی عمومی در اقصی نقاط کشور وجود دارد که شبکه ای تشکیل داده و به عنوان پزشک خانواده ارائه خدمت می دهند. این افراد نیاز به آموزش دارند و نیاز دارند بسترهای آموزشی برای این افراد فراهم شود.

پزشکی خانواده با پزشکی عمومی متفاوت است و این تفاوت ها باید در عرصه خدمات ظهور پیدا کند و زمانی این اتفاق می افتد که که آموزش این پزشکان با روشی متفاوت از روش های متداول صورت گیرد و فرد در عرصه خدمات درگیر شود.

آموزش ۶ ماهه مجازی پزشک خانواده را با همکاری سازمان بهداشت جهانی و با استفاده از مدل های بین المللی برای پزشکان خانواده طراحی شده و به زودی این دوره شروع می شود. با افتتاح این درمانگاه در دانشگاه اصفهان، بستر خوبی  ایجاد می شود تا از این مدل الگو بگیرند. 

در حال حاضر ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آموزش تخصص پزشک خانواده می پردازند. در حال حاضر ۲۰۰ دستیار پزشکی خانواده در کشور وجود دارد.منبع :

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد