برگزاری کنفرانس مکانیک سنگ ایران

ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

برگزاری کنفرانس مکانیک سنگ ایران

ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

سرزمین ایران با شرایط اقلیمی ویژه دارای نواحی متنوع چون رشته کوه‌های بلند با توده سنگ‌های ستبر مقاوم، مناطق تکتونیزه و گسل خورده، سرزمین‌های ماسه‌ای ساحلی و مردابی، پهنه‌های کویری، شن‌های روان و گنبدهای نمکی متعدد، دشت‌های وسیع در نوع خود ممتاز و منحصربه فرد است و این امر موجب شده تا تمامی ویژگی‌های اقلیمی تمامی قاره‌ها را به خود اختصاص دهد.

یکی از پایه‌های زیربنایی و اساسی مدیریت توسعه پایدار، توجه کافی به شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های موجود کشور و مطالعه میدانی و همچنین برنامه‌ریزی در توسعه زیرساخت‌ها و استفاده بهینه از ذخایر خدادادی است. بر این اساس اهمیت معدن به عنوان یک حوزه مادر تخصصی و نیاز به بهره‌مندی از دانش عملی و نظری روز جهان دارد و برای این منظور از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران برگزار می‌شود. 

در این دوره از کنفرانس 198 مقاله کامل دریافت شد که ازاین تعداد 109 مقاله بر اساس نظرات 50 داور از دانشگاه و صنعت انتخاب شدند.همچنین ارائه 4 مقاله کلیدی توسط متخصصان دانشگاهی و صنعتی ایرانی و خارجی از دیگر برنامه‌های این کنفرانس است.


منبع :

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد