وجود مجمع خیرین مدرسه ساز در 400 شهر کشور

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشوراز وجود مجمع خیرین مدرسه ساز در بیش از 400 شهر کشور خبر داد.

وجود مجمع خیرین مدرسه ساز در 400 شهر کشور

رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز کشوراز وجود مجمع خيرين مدرسه ساز در بيش از 400 شهر كشور خبر داد.

از نظر جامعه خيرين، اگر فردي حتي با تقديم يك آجر در ساخت مدرسه مشاركت كند، جزو خيرين مدرسه ساز محسوب مي شود و براين اساس بيش از 650 هزار خير مدرسه ساز در کشور وجود دارد.

خيراني وجود دارند كه با ساخت 2 مدرسه کار خود را آغاز كردند و با افزايش ساخت در هر سال تا به امروز 110 مدرسه را احداث  وبه بهره برداری رسانده اند.

در خارج از كشورنیز يك هزار نفر خير مدرسه ساز وجود دارندكه در اين امر خداپسندانه مشاركت مي كنند.


منبع :

مطالب مرتبط

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد