در روستای ترشکان مهاباد،یک باب مدرسه سه کلاسه افتتاح شد

با حضور مسئولین شهرستان مهاباد،یک باب مدرسه با سه کلاس درس افتتاح شد.

در روستای ترشکان مهاباد،یک باب مدرسه سه کلاسه  افتتاح شد

با حضور مسئولين شهرستان مهاباد،یک باب مدرسه با سه کلاس درس افتتاح شد.

ساختمان آموزشی اين مدرسه 156 متر، محوطه سازی آن2400 متر، دیوارکشی110متر، با 236 میلیون تومان توسط سازمان نوسازی مدارس استان و 150 ميليون تومان توسط خیری احداث شده است.

منبع :

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد