کنکور 98

کشف سلفی که 4 هزار سال قدمت دارد!

یک سلفی 4هزار ساله متعلق به دوران عصر حجر از دل یکی از ترسناک‌ترین مناطق بریتانیا کشف شده‌است.

کشف سلفی که 4 هزار سال قدمت دارد!

 یک سلفی ۴هزار ساله متعلق به دوران عصر حجر از دل یکی از ترسناک‌ترین مناطق بریتانیا کشف شده‌است.

گوردون هولمز اين تصوير باستاني از چهره‌اي را كه روي يك صخره حكاكي شده‌است، در منطقه باليدون مور در يوركشاير كشف كرده‌است.

کشف سلفی که 4 هزار سال قدمت دارد!

هولمز مي‌گويد اين سلفي سنگي مردي را نشان مي‌دهد كه در نزديكي يك آتش ايستاده و ابري بالاي سر اوست كه در آن صورت فلكي ذات‌الكرسي يا كاسيوپيا ديده مي‌شود. اين تصوير شبيه به آن است كه مرد از خود يك سلفي كشيده باشد.

اگرچه اين پرتره شايد به قدمت طرح‌هاي هيروگليفي مصري‌ها نباشد، اما مي‌تواند نشانه‌اي ارزشمند از تاريخ بريتانيا باشد زيرا يكي از اولين نمونه‌هاي موجود از نقاشي و حكاكي در بريتانيا باشد.

هولمز كه يك مهندس بازنشسته است و زندگي خود را به مطالعه روي حكاكي‌هاي باستاني وقف كرده‌است مي‌گويد تنها پنج صخره حكاكي شده ديگر حاوي صورت‌هاي فلكي وجود دارند كه تمامي آنها در باليدون مور كشف شده‌آند.

منبع :