اراده!

جواب همه‌ی این سؤال‌ها عامل اراده است. این عامل بسیار در درس خواندن تأثیر دارد. اما چه‌کار کنیم که اراده داشته باشیم.

اراده!

بعضی مشکل اراده دارند و می‌گویند «من در درس خواندن بازیگوش هستم، چه کنم؟» یا «من اراده ندارم، چه کنم؟» یا « حواسم پرت می‌شود، انرژی ندارم، حوصله‌ی درس خوندن ندارم...»

جواب همه‌ی این سؤال‌ها عامل اراده است. این عامل بسیار در درس خواندن تأثیر دارد. اما چه‌کار کنیم که اراده داشته باشیم.

اراده از نوع پتانسیل است. پتانسیل یعنی انرژی درونی شما. شما زمانی که این انرژی را آزاد کنید، صاحب اراده می‌شوید.

پس این انرژی درونی‌تان را آزاد کنید تا صاحب اراده شوید. به این فکر کنید که اگر کنکور دادید و نتیجه نگرفتید چه اتفاقی می‌افتد. اگر نتیجه‌ی دلخواهتان نگیرید عمر و جوانی‌تان را تلف کرده‌اید و ناراحت بودن فایده‌ای ندارد.

برای موفقیت باید درس بخوانید. پس به هدفتان فکر کنید، به نتیجه فکر کنید نه به سختی راه. اراده چیزی جز خواستن نیست. ترکیب خواستن و انرژی درونی اراده را تشکیل می‌دهد.

اراده باید در شما شرطی شود و این اتفاق با دیدن هدف و سعی و تلاش روزمره برای رسیدن به آن اتفاق خواهد افتاد.