سخت‌گیری والدین چه تأثیری روی بچه‌ها دارد؟

محققان سنگاپوری به سراغ بچه‌های دوره‌ی پیش‌دبستانی رفته‌اند و تحقیقی پنج‌ساله انجام داده‌اند تا ببینند سخت‌گیری والدین چه تأثیری روی بچه‌ها دارد.

سخت‌گیری والدین چه تأثیری روی بچه‌ها دارد؟

محققان سنگاپوری به سراغ بچه‌های دوره‌ی پیش‌دبستانی رفته‌اند و تحقیقی پنج‌ساله انجام داده‌اند تا ببینند سخت‌گیری والدین چه تأثیری روی بچه‌ها دارد. نتیجه‌ی این پژوهش این است که سخت‌گیری منجر به احساس اضطراب و حتی افسردگی در بچه‌ها می‌شود.

اگر همواره به فرزندتان می‌گویید خوب درس نمی‌خواند و تکرار می‌کنید که نمراتش پایین است، کم‌کم این تصور را برای او ایجاد می‌کنید که از پس هیچ کاری آن طور که شایسته است برنمی‌آید. این موضوع روی اعتمادبه‌نفس و شخصیت او نیز تأثیر می‌گذارد. چنین بچه‌‌هایی انتقاد از خودشان را در اولویت افکارشان قرار می‌دهند.

هم‌چنین ممکن است در بزرگ‌سالی بچه‌هایی مهرطلب شوند که با کوچک‌ترین محبت و تعریفی فریب بخورند. محققان مرکز روان‌شناسی دانشگاه سنگاپور معتقدند خودانتقادی شدید می‌تواند باعث بروز افسردگی و اضطراب در بچه‌ها شود.