راه‌گشایی برای داروها با امواج مافوق صوت

یک تیم تحقیقات پزشکی از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست، روش تازه‌ای برای تزریق RNA به داخل سلول برای تولید یا جلوگیری از تولید پروتئین‌ها ابداع کرده است که با این روش، سلول از و

راه‌گشایی برای داروها با امواج مافوق صوت

یک تیم تحقیقات پزشکی از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست، روش تازه‌ای برای تزریق RNA به داخل سلول برای تولید یا جلوگیری از تولید پروتئین‌ها ابداع کرده است که با این روش، سلول از وضعیت بیماری خارج خواهد شد.

به گزارش گروه علم و فناوری آنا به‌نقل از MIT، رساندن دارو به محلی که قرار است در آنجا اثرگذار باشد کار دشواری‌ است. این کار بدون اثرگذاری بر بافت‌های جانبی و ایجاد آثار نامطلوب یا اجتناب از تغییر در داروها حین انتقال، مسائلی‌ است که تقریبا در تمامی روش‌ها غیرممکن بودند. حتی وقتی دانشمندان یک RNA مهندسی‌شده را برای تولید یا جلوگیری از تولید پروتئینی خاص به غشاء سلول هدف می‌رسانند، فرآیند ورود این مولکول RNA به داخل سلول آنقدر کند و با مشکل روبه‌روست که موجب خرد شدن مولکول و تغییر در نظم نوکلئوتیدهای آن می‌شود و در نتیجه این درمان هم اثر کاملی که برای آن درنظر گرفته شده بود را نخواهد داشت.

گفتنی است که اسید ریبونوکلئیک یا RNA همراه با DNA و پروتئین‌ها، سه مولکول درشت اصلی است که برای همه گونه‌های شناخته شده زیستی ضروری است.

گروهی از محققان ام‌آی‌تی با همکاری یک شرکت تکنولوژی به نام Suono Bio موفق شدند روشی جالب برای این کار ابداع کنند که کاملا اثرگذار بوده است. آنها با استفاده از امواج مافوق صوت با بسامدهای بسیار کوتاه، یک قیف یا حباب درون غشاء سلول ایجاد کردند تا مولکول RNA بدون مزاحمت و مستقیم وارد سلول شود. این مولکول در آنجا شروع به تولید پروتئین‌های برنامه‌ریزی‌شده می‌کند و سلول را از وضعیت بیماری خارج خواهد کرد.

این روش درمانی در موش‌های آزمایشگاهی برای مقابله با التهاب‌های روده‌ای به‌ کار گرفته شد و در کمال شگفتی محققان مشاهده کردند که در 70 درصد نمونه‌ها، التهاب به‌ طور کامل از میان رفت و در باقی موارد نیز به‌شدت کاهش یافت. همچنین نتیجه بعدی این روش این بود که در هیچ موردی، اثری از نتایج نامطلوب و آثار جانبی در هیچ نمونه‌ای دیده نشد و این روش فقط به سلول‌های مشخص‌شده اعمال شده است.

محققان امیدوارند در صورتی که نتایج مشابهی در انسان به‌ دست آید، بتوانند از این روش درمان برای بیماری‌هایی مانند التهاب روده، مشکلات دستگاه هاضمه و حتی سرطان‌ها استفاده کنند. یکی از امیدهای به‌ وجود آمده در این روش این است که بیماری‌های مادرزادی‌ای مانند نقص در هضم غذاها، با این روش قابل درمان خواهد شد چراکهRNA‌ها می‌توانند تولید پروتئین‌ها در سلول را مدیریت و ناتوانی‌های هضم را برطرف کنند.

راه‌گشایی برای داروها با امواج مافوق صوت