درگوشی‌‌های خانوادگی

خانواده دلسوزترین افراد برای دانش‌آموز هستند. خانواده با توجه به تجربه‌ی گذشته و دید وسیع نسبت به آینده نظر می‌دهند.

درگوشی‌‌های خانوادگی

بعضی از دانش‌آموزانی که وارد دوره‌ی حساس زندگی به‌ویژه نوجوانی و ایام کنکور می‌شوند نسبت به تذکر‌ها و کمک‌های اولیا واکنش نشان می‌دهند و اکثراً احساس می‌کنند اولیا نقش ناظم را در خانه به عهده دارند و اغلب از تذکرات آن‌ها شانه خالی می‌کنند و تمایلی به مشورت با خانواده و استفاده از کمک‌های آن‌ها ندارند؛ در حالی که خانواده دلسوزترین افراد برای دانش‌آموز هستند. خانواده با توجه به تجربه‌ی گذشته و دید وسیع نسبت به آینده نظر می‌دهند.

مطمئناً هیچ خطری از طرف خانواده شما را تهدید نمی‌کند؛ پس با رفتار خود حس اطمینان و اعتماد متقابل را در خانواده ایجاد کنید و اجازه دهید آن‌ها نقش حمایتی داشته باشند و در پیشبرد هدف‌های‌تان به شما کمک کنند.