دزدهای زمان

به یقین می‌توان گفت زمان باارزش‌ترین ابزار برای موفقیت است و عومل اتلاف وقت متعددی در کمین شما هستند.

دزدهای زمان

به یقین می‌توان گفت زمان باارزش‌ترین ابزار برای موفقیت است و عومل اتلاف وقت متعددی در کمین شما هستند. به عنوان اولین قدم در مسیر موفقیت این عوامل را بشناسید و سعی در کنترل و تسلط بر آن‌ها داشته باشید. برای این‌که بتوانید بر این عوامل مخرب کنترل داشته باشید باید تعریفی از فعالیت‌های روزانه‌تان داشته باشید. علاوه بر برنامه‌ی طولانی‌مدت برای نیم‌سال یا یک سال تحصیلی و برنامه‌ی کوتاه‌مدت برای یک هفته باید هر روز صبح برای امور روزانه‌تان برنامه داشته باشید تا زمان‌های مرده را نیز مورد استفاده قرار دهید.

پس هم‌اکنون قلم و کاغذی بردارید و فعالیت‌های روزانه‌تان را یادداشت کنید و زمان تقریبی مورد نیاز هر فعالیت را نیز یادداشت کنید.

رفته رفته با تخصیص زمان کافی برای هر فعالیت می‌توانید برای کنترل عوامل مخرب و تبدیل آن‌ها به فعالیت‌های مطلوب برنامه‌ریزی کنید.

بدین ترتیب عادت‌های نادرست، کارهای تکراری و موانع ذهنی را پیدا کنید و آن‌ها را بهبود بخشید.