کاهش تعداد تکرار حرکات در ورزش‌های کوتاه مدت و شدید مفیدتر است

مطالعات محققان دانشگاه استرلینگ نشان داده است که در ورزش‌های شدید و کوتاه مدت (HIIT) کاهش تعداد تکرارهای حرکات می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد.

کاهش تعداد تکرار حرکات در ورزش‌های کوتاه مدت و شدید مفیدتر است

به‌ گزارش ‌ایسنا و به نقل از سایت MNT، ورزش کوتاه مدت و شدید نوعی برنامه ورزشی است که در آن حرکات ورزشی مختلف با شدت زیاد و در عرض یک ‌دقیقه انجام می‌شوند. بین هر دوره حرکت یک ‌دقیقه ای چند ثانیه استراحت وجود دارد.

بررسی‌های محققان نشان داده است در صورتی که تعداد تکرار حرکات سرعتی کمتر باشد، فایده ورزش شدید و کوتاه مدت بیشتر است.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: بسیاری افراد که زمان کافی برای انجام ورزش ندارند این مساله را بهانه می‌کنند. ورزش‌های کوتاه مدت و شدید برای مقابله با این بهانه ابداع شده‌اند. ما دریافتیم زمانی که حرکات ورزشی با تکرار کمتر انجام شوند، نتیجه‌ بهتری در آمادگی قلبی – عروقی حاصل می‌شود.

نتایج این بررسی‌ها در مجله پزشکی و علم ورزش منتشر شده است.

محققان به دنبال این هستند که  تعداد بهینه تکرار حرکات را به دست آورند برای مردم مشخص کنند که هر حرکت را با چه تعداد تکراری انجام دهند.

منبع :