کتاب‌های سبز در ایام امتحانات

یک راهکار ویژه‌ی مدیریت مطالعه برای امتحان مدرسه توجه به مبحث‌شناسی در هر درس است.

کتاب‌های سبز در ایام امتحانات

یک راهکار ویژه‌ی مدیریت مطالعه برای امتحان مدرسه توجه به مبحث‌شناسی در هر درس است. شناخت بودجه‌بندی و اهمیت هر مبحث، میزان یادگیری و تسلط خود و حتی نوع طراحی سؤال و قسمت‌های مهم و کلیدی آن، لازم و ضروری است.

به یاد داشته باشید با مطالعه‌ی بی‌هدف و حفظ طوطی‌وار درس‌ها نمی‌توانید نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید. لازمه‌ی این شناخت‌ها، داشتن ذهنی شفاف برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای نوع مطالعه است و انتخاب ابزار صحیح برای به نتیجه رسیدن ضروری است.

کتاب‌های سبز با محتوای آموزشی خود، منبع مناسبی برای قسمت‌هایی هستند که در آن‌ها یادگیری ناقص دارید.

قرار نیست در ایام امتحانات فقط و فقط نمونه‌سؤال حل کنید. توجه به منابع مطالعاتی متناسب با وضعیت آموزشی نتیجه‌ی بهتری در پی خواهد داشت.

در گام اول برای مطالعه‌ی مباحث با یادگیری ناقص از کتاب سبز کمک بگیرید و یادگیری‌تان را تکمیل کنید. در گام بعدی با حل سؤالات، یادگیری‌تان را تثبیت کنید و با سؤالات امتحانی آشنا شوید.