تعیین عبارات صحیح و غلط (تعادل شیمیایی)

در فایل پیوست جملاتی ذکر شده که شما باید صحیح و غلط بودن آن‌ها را تعیین کنید.دانش‌آموزان عزیز رشته ریاضی و تجربی

تعیین عبارات صحیح و غلط یکی از رایج‌ترین 

تیپ‌ سؤال‌های امتحان نهایی و کنکور (کدام مطلب درست 

یا نادرست است؟) در درس زیست و شیمی است.

در فایل پیوست جملاتی ذکر شده که شما باید صحیح و غلط بودن آن‌ها را تعیین کنید.

فایل های ضمیمه