علی برادران: نکات دنباله ویژه جمع بندی نیمسال اول(قسمت دوم)

برای جمع بندی مبحث دنباله وآشنایی با تیپ بندی سوالهای کنکور چندسال اخیر مشاهده ویدئوهای این مبحث را به شما توصیه می‌کنم.فایل های ضمیمه
علی هفت برادران