کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 2 پاسخ- 19 دی 95

بیشتر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 2 پاسخ- 19 دی 95

یک سؤال، 2 پاسخ

بیشتر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


سال سوم تجربی هستم. چرا هنگام حل تست‌های ریاضی در آزمون نمی‌توانم به پاسخ برسم ولی در منزل به همان سؤالات به جواب نهایی می‌رسم؟

پاسخ 1- هنگام تست زدن در منزل حتماً با زمان تست‌ بزنید و مثل شرایط آزمون تمرین کنید. در تست‌زنی در منزل برای درس‌هایی مثل درس ریاضی باید تست را به طور کامل حل کرده و به جواب آخر برسید. هنگام پاسخ‌گویی به سؤالات در منزل به هیچ وجه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی را نگاه نکنید و بعد از اتمام زمان پاسخ‌گویی آن را بررسی کنید. با تمرین و تسلط بیش‌تر می‌توانید در جلسه‌ی آزمون هم موفق باشید.

محمد تره‌باری

پاسخ 2- نکته‌ی مهم این است که شما با تست درگیر می‌شوید ولی سماجت نمی‌کنید. البته لازم نیست با همه‌ی سؤالات درگیر شوید. باید توانایی‌تان را در حل این تستِ مشخص بشناسید. در جلسه‌ی آزمون با سؤالات مجموعه‌ای روبه‌رو هستید در حالی که در منزل روی سؤالات یک درس کار می‌کنید. در آزمون، قبل و بعد از درس ریاضی درگیر چالش پاسخ‌گویی سؤالات درس‌های دیگر هستید در حالی که در منزل صرفاً یک بازه‌ی ویژه برای مطالعه‌ی یک درس در نظر می‌گیرید. پیشنهاد می‌کنم برای حل این موضوع، هفته‌ای یک یا دو بار تست‌های ده‌تایی ریاضی با مشابه‌سازی شرایط آزمون در منزل حل کنید.

حسام زینی