برای قبولی در آزمون تیزهوشان ششم دبستان، چه‌کار کنم؟

در سال 1390 که آزمون تیزهوشان در گروه پنجم دبستان برگزار شد، بسیاری از دانش‌آموزان کانونی، در این آزمون قبول شدند و هم‌اکنون در مدارس تیزهوشان درس می‌خوانند.براي قبولي در آزمون تيزهوشان ششم دبستان، چه‌کار کنم؟

 

دانش‌آموز تيزهوش کلاس ششم!

 

سلام

 

در سال 1390 که آزمون تيزهوشان در گروه پنجم دبستان برگزار شد، بسياري از دانش‌آموزان کانوني، در اين آزمون قبول شدند و هم‌اکنون در  مدارس تيزهوشان درس مي‌خوانند.

 

در جدول زير، به ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون و به ميانگين تعداد سؤال‌هايي که در هر درس، به‌‌درستي جواب داده‌اند، دقّت کن.

 

حالا متوجّه مي‌شوي که براي قبولي در مدارس تيزهوشان، کافي است در آزمون‌هاي کانون، از هر 10 سؤال، به چند سؤال، به‌درستي پاسخ دهي...

 

 

 

تعداد دانش‌آموزان کانوني پنجم دبستان که در آزمون تيزهوشان سال 1390 قبول شدند

3403 نفر

ميانگين تراز قبولي‌هاي تيزهوشان در آزمون‌هاي کانون

5450

در آزمون‌هاي کانون و در درس «فارسي»، از هر 10 سؤال، به چند سؤال پاسخ صحيح دادند؟

6 سؤال يا 7 سؤال

در آزمون‌هاي کانون و در درس «رياضي»، از هر 10 سؤال، به چند سؤال پاسخ صحيح دادند؟

5 سؤال يا 6 سؤال

در آزمون‌هاي کانون و در درس «علوم»، از هر 10 سؤال، به چند سؤال پاسخ صحيح دادند؟

7 سؤال يا 8 سؤال

 

 

پس دانش‌آموز عزيز؛ اگر در آزمون‌هاي کانون:

از هر 10 سؤال «فارسي»، به 6 يا 7 سؤال، به‌درستي جواب مي‌دهي...

از هر 10 سؤال «رياضي»، به 5 يا 6 سؤال، به‌درستي جواب مي‌دهي...

از هر 10 سؤال «علوم»، به 7 يا 8 سؤال، به‌درستي جواب مي‌دهي...

 

شانس زيادي براي قبولي در آزمون تيزهوشان داري...

موفّق باشي دوست من

آنا ودودی