همایش‌های آنلاین جمع بندی نیم سال اول + بازپخش

همایش جمع بندی نیم سال اول ویژه دانش آموزان چهارم دبیرستان را در اینجا می‌بینید .....فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری