تکثیر سلول‌های بنیادی مشتق از چربی در محیط طبیعی خودشان

محققان اخیرا دریافته اند که سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسانی راه را برای تکوین درمان‌های بازسازی کننده و درمان بیماری‌های قلبی عروقی هموار می‌کنند.

تکثیر سلول‌های بنیادی مشتق از چربی در محیط طبیعی خودشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، تیمی بین ارشته ای از محققان در دانشگاه کوئین به سرپرستی دکتر لورن فلین روی سلول های بنیادی مشتق از نمونه های چربی انسانی کار می کنند و روش های جدیدی را در آزمایشگاه طراحی کرده اند که این سلول ها را به جایگزین های بافتی بالغ تبدیل می کنند.

در حالی که سلول های بنیادی مشتق از چربی نمی توانند مانند سلول های بنیادی جنینی به بسیاری از سلول ها مختلف تبدیل شوند اما بازهم مزایای مخصوص به خود را دارند. این مزایا شامل عدم مشکلات اخلاقی، وجود سلول فراوان در بافت های دور ریختنی مانند جراحی های زیبایی سینه و لاغری شکم، احتمال کم رد ایمنی و قابل پیوند بودن این سلول ها است.

در مطالعه جدید دکتر فلین و همکارانش به دنبال یافتن روشی جدید برای رشد سلول های بنیادی چربی در آزمایشگاه با استفاده از سیستمی بوده اند که بتواند محیط بافت طبیعی موجود در بدن را تقلید کند.

به همین دلیل آن ها همه نمونه های چربی را گرفته و با روشی جدید آن را سلول زدایی کردند و بستری به نام بافت چربی سلول زدایی شده(DAT) را تولید کردند.

آن ها این داربست سلول زدایی شده را برای بازسازی بافت نرم و کشت سلول های بنیادی جداسازی شده از چربی استفاده کردند.

نتایج اولیه آن ها نشان داد که زمانی که سلول های بنیادی روی این داربست سلول زدایی شده مشتق از چربی رشد داده می شوند؛ می توانند به سلول های چربی بالغ تمایز یابند که نشان می دهد که این محیط رشد مهندسی شده می تواند نوع سلول را تحت تاثیر قرار گیرد و سلول های بنیادی اولیه می توانند طی فرایند بازسازی بافتی به سلول های  بالغ تمایز یابند.

منبع :