مهندسی منابع مطالعاتی در مقطع دبستان

دانش‌آموزان دبستانی دوست دارند مثل بزرگ‌تر‌ها رفتار کنند و خیلی زود بزرگ شوند و در این سن به یکدیگر القاب دکتر و مهندس و... نسبت می‌دهند.

مهندسی منابع مطالعاتی در مقطع دبستان

دانش‌آموزان دبستانی دوست دارند مثل بزرگ‌تر‌ها رفتار کنند و خیلی زود بزرگ شوند و در این سن به یکدیگر القاب دکتر و مهندس و... نسبت می‌دهند. وقتی در مدرسه به دانش‌آموزان ششم گفتم منابع مطالعاتی خود را مهندسی کنید، هر کس از دیدگاه خود نظرش را گفت. یکی گفت: «یعنی طوری منابع را انتخاب کنیم که مهندس شویم؟» دیگری گفت: «یعنی اگر خوب درس بخوانیم مهندس می‌شویم؟» یکی دیگر گفت: «باید مثل یک مهندس دقت داشته باشیم و منابع مطالعاتی خود را با دقت انتخاب کنیم.» یکی دیگر گفت: «پدرم مهندس است و می‌دانم یک مهندس باید چه‌طوری مدیریت کند و... در پایان صحبت‌های دانش‌آموزان و جمع‌بندی نظراتشان به این نتیجه رسیدیم که باید منابع مطالعاتی خود را اولویت‌بندی کنیم و بدانیم کدام‌یک مهم‌تر یا مفیدتر است و بر اساس این اولویت‌بندی، منابع را انتخاب و مطالعه کنیم.

اولین منبع مطالعاتی یک دانش‌آموز دبستانی کتاب درس و جزوه‌ی آموزگارش است. بعد از آن کتاب کار و سؤال‌های پرتکرار و در پایان برای دوره و جمع‌بندی کتاب خودآموزی و آزمون غیرحضوری است.