نوروز 96

تحلیل آزمون چهارم ریاضی - 3 دی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم ریاضی - 3 دی از نگاه دبیران را در اینجا مشاهده کنید....نظرات خود در مورد سوالات را به اشتراک بگذارید ونکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.

تحلیل آزمون چهارم ریاضی   - 3 دی   از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم ریاضی   - 3 دی   از نگاه دبیرانژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده