ایام امتحانات و رتبه‌ی 41 کنکور تجربی: ماهان بابااحمدی

مقاله‌ی زیر اختصاص دارد به صحبت‌های ماهان بابااحمدی رتبه‌ی 41 منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 76 کشوری رشته‌ی تجربی (از اهواز) در مورد روش مطالعه‌اش در نیم‌سال اول و ایام امتحانات:

ایام امتحانات و رتبه‌ی 41 کنکور تجربی: ماهان بابااحمدی

مقاله‌ی زیر اختصاص دارد به صحبت‌های ماهان بابااحمدی رتبه‌ی 41 منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 76 کشوری رشته‌ی تجربی (از اهواز) در مورد روش مطالعه‌اش و ایام امتحانات نیم‌سال اول:

در ایام امتحانات نیم‌سال اول چگونه درس می‌خواندید و درس خواندن برای امتحانات مدرسه چگونه به موفقیت شما در کنکور نیز کمک کرد؟

در دوران جمع‌بندی رشد تراز داشتم. مطالعه برای امتحانات مدرسه در دوران جمع‌بندی خیلی به من کمک کرد که به کتاب درسی مسلط شوم همین‌طور در اردیبهشت و خرداد و ماه‌های پایانی به من کمک کرد که پیش 1 فقط نیاز به مرور داشته باشد و استرسم را کم کرد.

هم‌چنین قبل از ترم 1 عمومی ها را خیلی کم می‌زدم و درصدم در عمومی‌ها حدود 50 و 60 درصد بود و اختلاف تراز عمومی و اختصاصی داشتم، در عمومی ها 60 درصد زمانم را صرف تشریحی و 40 درصد را صرف تستی خواندن کردم که بعد از دوران جمع‌بندی با تشریحی و تستی خواندن عمومی‌هایم بهتر شد.

از طرفی چون به مباحث دروس تخصصی مسلط بودم 70 و 80 درصد را بر تست زدن اختصاص دادم و کمتر تشریحی خواندم ولی در عین حال سعی کردم معدل خوبی هم کسب کنم.

در امتحانات ترم به این نکته خیلی توجه می‌کردم که یادگیری‌های ناقص خودم را رفع کنم.

من همیشه تستی کار کرده بودم و 3 هفته زمان خوبی بود تا مفاهیم را بهتر متوجه شوم مثلا در مبحث موج فیزیک باید مفهوم را فهمیده باشید من روش تستی را بلد بودم ولی تشریحی بلد نبودم و با مطالعه برای امتحانات مدرسه مفهوم اصلی درس را متوجه شدم. هم‌چنین بازیابی هم می‌کردم.

از طرفی برای فیزیک و ریاضی از کتاب‌های پرتکرار استفاده کردم (البته همه‌ی کتاب‌های قلم‌چی در ریاضی و فیزیک را استفاده کردم.) برای من سوالات پرتکرار ساده بود ولی با حل سوالات این کتاب‌ها مفهوم را خوب یاد می‌گرفتم و ترجیح دادم سوال‌هایی که بارها در امتحانات تکرار شده اند را کار کنم.

این کتاب ها را خودتان انتخاب کردید یا کسی به شما پیشنهاد کرد؟

مشاورم می‌گفت ولی صرفا برمبنای توصیه‌ی مشاور نخریدم خیلی از دوستانم هم نمی‌خریدند. کتاب‌های پرتکرار مکانیزم تشریحی داشت و کوتاه پاسخ داشت و هم برای مدرسه هم یادگیری عمیق کمکم می‌کرد، درست است که وقتی تست سخت حل می‌کردم روش تستی را یاد می‌گرفتم و شاید می‌توانستم تست کانون را به خوبی پاسخ بدهم و با نظرات و ایده‌های مولفان کانون آشنا شوم ولی بهتر دیدم سوالات پرتکرار را کار کنم. خودم عادت داشتم با مادرم به کتاب‌فروشی مراجعه می‌کردیم و کتاب‌ها را نگاه می‌کردم و تهیه می‌کردم. در کل در سال کنکور مادرم کمک زیادی به من کردم و حتی وقتی مادرم و مشاورم مطلبی متفاوت از هم می‌گفتند حرف مادرم را قبول می‌کردم.

چه طور شد به توصیه‌های مادرتان توجه می‌کردید؟ وابستگی عاطفی بود یا تجربه‌ و شناخت او؟

هم وابستگی عاطفی بود و هم این‌که تجربه کرده بودم که وقتی به توصیه‌های او توجه می‌کنم نتیجه‌ی بهتری می‌گیرم مثلا سال‌های قبل وقتی کار خودم را انجام می‌دادم کمتر موفق می‌شدم.

از کتاب جمع‌بندی نیز استفاده کردید؟

بله کتاب جمع‌بندی را استفاده کردم وسوالات این کتاب نرمال بود. من بورسیه‌ی کانون بودم و این کتاب را از کانون به من دادند. دوستانم با این‌که این کتاب را داشتند ولی سوالات آن را حل نمی‌کردند ولی برای من که ترازم 8000 بود هرچند کتاب خیلی دشواری نبود ولی همه‌ی سوالات آن را حل می‌کردم من وقت نمی‌کردم شاید کل کتاب آبی را مجددا کار کنم ولی این کتاب چون تعداد تست محدودی داشت استفاده می‌ کردم و برایم مفید بود.

 در ایام نوروز هم کتاب نوروز را کار کردم و در دوران جمع‌بندی و آزمون‌های جامع هم شبیه ساز کنکورهای قبل را کار کردم. برای ریاضی و فیزیک همان‌طور که گفتم پرتکرار کار کردم و درصدهایم در این دو درس یعنی ریاضی و فیزیک جزو بهترین درصدهایم بودند.تهیه و تنظیم

ناهید منجمیفایل های ضمیمه

روش مطالعه‌ی ماهان بابااحمدی در ایام امتحانات