کتاب‌های قدیمی خود را نو کنید

همه‌ی دانش آموزان کانونی و غیر کانونی می‌توانند کتاب‌های قدیمی خود را در سایت kanoonbook.ir وارد نمایند و دو برابر اعتبار نیم بها دریافت کنند.

طرح تعویض کتاب های قدیمی کانون


همه ی دانش آموزان کانونی و غیر کانونی می توانند کتاب های قدیمی خود را در سایت kanoonbook.ir وارد نمایند و دو برابر اعتبار نیم بها دریافت کنند.


مثال: اگر 10 هزارتومان کتاب قدیمی تحویل دهید، می توانید 20 هزارتومان کتاب نو دریافت کنید که 5 هزارتومان آن را در سایت پرداخت کرده و 5 هزارتومان آن را به نمایندگی شهرتان پرداخت می کنید.
کتاب‌های قدیمی خود را نو کنیدمراحل استفاده از طرح:

1- ابتدا ثبت نام کنید.

2- کد کتاب های قدیمی خود را وارد نمایید و پس از ورود کتاب ها، تأیید نهایی نمایید و کد تخفیف دریافت کنید.

3- پس از دریافت کد تخفیف، کتاب های جدید خود را انتخاب نمایید. برای خرید نهایی کد تخفیف را در قسمت اعمال تخفیف، وارد نموده و بر روی اعمال تخفیف کلیک کنید. پس از اعمال تخفیف، 5000 تومان را در سایت پرداخت نموده و مابقی را هنگام دریافت کتاب در نمایندگی پرداخت کنید.

4- با کد تخفیف خود و پس از پرداخت 5000 تومان در سایت، به نمایندگی مراجعه نموده و کتاب های خود را دریافت نمایید.

ابتدا باید به سایت کتاب کانون kanoonbook.ir مراجعه نمایید