این تست‌ها را قبل از آزمون 3دی تمرین کنید(زیست‌)

برای آمادگی در آزمون 3 دی درس زیست شناسی این تست‌ها را تمرین کنید.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

برای آمادگی در آزمون 3 دی درس زیست شناسی این تست‌ها را تمرین کنید.

پاسخ نامه کاملاً تشریحی است و برای آموزش و مرور نکات می‌توانید استفاده کنید. 

فایل های ضمیمه