تعیین عبارات صحیح و غلط(حواس و هورمون)

در فایل پیوست جملاتی ذکر شده که شما باید صحیح و غلط بودن آن‌ها را تعیین کنید.

دانش‌آموزان عزیز رشته تجربی


در فایل پیوست جملاتی ذکر شده که شما باید صحیح و غلط بودن آن‌ها را تعیین کنید.


دلیل صحیح و غلط بودن هر عبارت را در زیر این مطلب بنویسید تا همه دانش‌آموزان با استدلال های یکدیگر آشنا شوند.

توجه کنید همیشه پاسخ چند روز بعد روی سایت گذاشته می‌شود تا شما دانش آموزان عزیز روی عبارات فکر کنید.


نویسنده: سالار هوشیار

فایل های ضمیمه