شناسایی 38 گونه جدید زنبور گرده‌افشان وحشی در ایران

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توانستند 38 گونه زنبور گرده‌افشان وحشی را برای اولین بار در ایران شناسایی کنند.

شناسایی 38 گونه جدید زنبور گرده‌افشان وحشی در ایران

به گزارش ایسنا، دکتر احمد ندیمی، عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این خصوص اظهار کرد: زنبورهای گرده‌افشان از راسته بال غشاییان (Hymenoptera) با حدود 20 هزار گونه توصیف شده در دنیا و حدود 1000 گونه در ایران، به دلیل سازگاری‌های مورفولوژیکی مانند داشتن اندام‌های مخصوص جمع آوری گرده و موهای منشعب فراوان، مهمترین و پرکاربردترین حشرات در گرده‌افشانی 250 هزار گونه از گیاهان گل‌دار محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: از این رو توانستیم با مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حشره‌شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، طی سه سال مطالعه و تحقیق روی زنبورهای گرده‌افشان وحشی در شهرستان گرگان و برخی نواحی دیگر در شمال ایران، 140 گونه متعلق به سه خانواده Apidae، Andrenidae و Halictidae را شناسایی کنیم.

ندیمی اضافه کرد: از میان زنبورهای شناسایی شده، 38 گونه برای اولین بار برای فون حشرات ایران گزارش شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گلستان گفت: از این پژوهش تاکنون تعداد ۴ مقاله در مجلات ISC به چاپ رسیده و 2 مقاله دیگر در مجلات JCR و علمی-پژوهشی در حال بررسی و داوری است.

ندیمی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت مذکور در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی و همچنین همکاری با پژوهشگران مؤسسه علوم طبیعی بلژیک، آکادمی علوم اوکراین و آذربایجان، جمع‌آوری و شناسایی شد.

منبع :