روش‌های درست درس خواندن

قبل از آن‌که در کلاس حاضر شوی، نگاه اجمالی به مطالب بینداز تا مسیر درس برایت مشخص شود.

روش‌های درست درس خواندن

1- قبل از آن‌که در کلاس حاضر شوی، نگاه اجمالی به مطالب بینداز تا مسیر درس برایت مشخص شود.

2- در درس‌هایی که در آن‌ها به طور مستمر پیشرفت کردی، روش‌های خود را بنویس.

3- وقتی حین درس خواندن حواست پرت می‌شود، به افکارت نه نگو! موضوع آن را در برگه‌ای که کنارت هست، بنویس تا با خیال راحت در اوقات فراغت برایش زمان بگذاری.

4- قبل از درس خواندن نیت کن؛ یعنی حجم مطالعه‌ات را پیش‌بینی کن.

5- برای کم‌تر شدن حواس‌پرتی، فواصل زمانی درس خواندن را کوتاه‌تر کن.

6- سخت‌ترین درس‌ها را در زمانی که بیش‌ترین بازدهی را داری، بخوان.

7- زمانی که حوصله‌ی زیادی نداری، درس‌های آسان را بخوان.

8- برای درس‌هایی که نمی‌توانی ارتباط خوبی با آن‌ها برقرار کنی، بهتر است که با کس دیگری مثل مادر و پدر یا دوستانت مطالعه کنی.

9- سعی کن همیشه دنبال راهکارهای جدید و جذاب برای درس خواندن باشی. برای مثال می‌توانی درس‌ها را درست مثل یک معلم، روی تخته‌ی ‌وایت‌برد بنویسی و آن را برای کسی توضیح دهی.

10- مطالب فرّار را روی فیش‌های کوچک یادداشت کن و برای آن‌ها زمان بیش‌تری برای مرور بگذار.

جمع بندی نیم سال اول (قسمت اول ) از فارسی 2 یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : محمد نورانی