هدفمند عمل کنید

در کلاس درس، شنونده‌ی فعال باشید و به نکاتی که معلمتان روی آن‌ها تأکید دارد توجه کنید.

هدفمند عمل کنید

شما بچه‌های عزیز و به‌خصوص ششمی‌ها باید هنگام مطالعه هوشیار و دقیق باشید و تمام نکات و مباحث کتاب درسی را به طور کامل و مفهومی یاد بگیرید و درک کنید تا بتوانید آن‌چه را آموخته‌اید به کار ببندید. برای سرعت بخشیدن به یادگیری‌تان چند وظیفه‌ی مهم بر عهده دارید:

در کلاس درس، شنونده‌ی فعال باشید و به نکاتی که معلمتان روی آن‌ها تأکید دارد توجه کنید.

برای نظم‌دهی به مطالعه‌تان حتماً برنامه‌ریزی داشته باشید و از دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنید.

بعد از مدرسه و در منزل یک بار دیگر گفته‌های معلم را در ذهن خود مرور کرده و چند سؤال از کتاب کار خود حل کنید و اشکالات خود را یادداشت کنید تا از طریق معلم و دوستانتان برطرف کنید.

کتاب درسی را به‌خوبی و دقیق مطالعه کنید؛ سپس چند سؤال برای خود طرح کرده و به آن‌ها پاسخ دهید. بعد از یادگیری کامل به سراغ حل تمرینات تشریحی رفته و یادگیری‌های ناقص خود را تکمیل کنید.

برای افزایش تسلط خود سؤالات چهارگزینه‌ای را با دقت و حوصله‌ی کافی حل کنید و اگر هم به آن‌ها پاسخ درست دادید باز هم پاسخ‌نامه را بررسی کنید.

با به کار بستن موارد بالا می‌توانید یادگیری‌تان را دوچندان کرده و پیشرفت خوبی داشته باشید.