نکته و تست مبحث کانی‌ها را در ادامه مشاهده کنید...


نکته و تست مبحث کانی‌ها (زمین‌شناسی)

فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه
پروتیین‌ سازی از زیست شناسی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : امیر صدقی