آشنایی با آزمون‌های تشریحی کانون

چگونه حضور در آزمون‌های تشریحی باعث بهبود وضع درسی و افزایش نمره در امتحانات نهایی و در نتیجه بهبود رتبه در کنکور سراسری می‌شودآزمون های تشریحی( شبیه سازی امتحانات  مدارس و امتحانات نهایی)

امروزه برگزاری آزمون به عنوان یکی از موثرترین روش های  بازیابی  شناخته شده و مهمترین فایده آن ایجاد تاثیری تعیین کننده درتکمیل فرایند یادگیری است. پس از تجربه 4 ساله کانون فرهنگی آموزش در برگزاری آزمون های تشریحی و آزمون های TIMSS  & PIRLS در مقطع ابتدایی و صدور کارنامه کشوری این آزمون ها همزمان با کارنامه تستی  اکنون هم گام باتغییر سیاست آموزشی کشور در افزایش تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور سراسری و نیزحرکت در جهت حذف کنکور و با هدف  ایجاد آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با استانداردهای امتحانات رسمی و نهایی و ایجاد فرصت کافی جهت جبران نقص های آموزشی قبل از رسیدن زمان امتحان اصلی، کانون فرهنگی آموزش بعنوان بزرگترین متولی ارائه خدمات آموزشی بعداز آموزش و پرورش آزمون های تشریحی را در چهار بازه زمانی( قبل از مستمر اول- قبل از نیم سال اول – قبل از مستمر دوم و نهایتا قبل از نیم سال دوم) در درس های اصلی مانند علوم و ریاضی در متوسطه اول و نیز ریاضیات –فیزیک – شیمی –زیست شناسی و ... در متوسطه دوم برگزار می نماید.


 به منظور ایجاد مشابهت بیشتر با امتحانات مدرسه این آزمون ها بصورت تک درس و در روز های پنج شنبه برگزار می گرددو دانش آموزان حداکثر 24 ساعت پس از برگزاری آزمون می توانند کارنامه کشوری خود را دریافت نمایید. و ضمنا از طریق سایت تشریحی با مشاهده دست خط خود ضمن آشنایی با استانداردهای تصحیح در امتحانات نهایی از بخش هایی که در هر سوال از ایشان نمره کسر گردیده و دلایل کم شدن نمره مطلع گردند تا در امتحانات مدرسه دیگراین گونه اشتباهات تکرار نشود.تمرکز حداکثری دانش آموزان در جلسه آزمون که مستقیما در تکمیل فرایند یادگیری و نیز بازیابی اطلاعات و تبدیل دانش ضمنی ایشان به دانش عملی موثر است  از یک سو و آشنایی آنها با سوالاتی که با استانداردهای امتحانات نهایی طراحی گردیده و امکان وجود مشابهت بین آنها و امتحانات اصلی وجود دارد از سویی دیگر به همراه آشنایی با استاندارد های تصحیح در امتحانات هماهنگ کشوری که معمولابا سلیقه تصحیح معلم دانش آموز کمی متفاوت است و روش درست و استاندارد نوشتن را به دانش آموز یاد می دهدجمیعا تاثیر  بسیاری در ارتقاء کیفی دانش آموز و همچنین افزایش نمره ایشان در امتحانات مدرسه و در نتیجه کسب موفقیت بیشتر در کنکور سراسری خواهد داشت. امیدواریم اولیاء دوراندیش و دانش آموزان علاقمند و پی گیر بتوانند با استفاده درست از این آزمون ها از فواید بی شمار آنها بهره مند گردند. پژمان عبدالهیان