راه‌اندازی گروه پلاسمای پزشکی در دانشگاه خوارزمی

با تصویب وزارت علوم، گروه آموزشی پلاسمای پزشکی برای نخستین بار در دانشگاه خوارزمی آغاز به کار کرد.

با تصویب وزارت علوم، گروه آموزشی پلاسمای پزشکی برای نخستین بار در دانشگاه خوارزمی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی طی حکمی دکتر مهدیان عضو هیأت علمی دانشکدۀ فیزیک این دانشگاه را به مدیریت گروه آموزشی پلاسمای پزشکی دانشگاه منصوب کرد.

بر پایه این گزارش، در نخستین جلسه‌ای که با حضور دکتر سبحان اللهی و مدیر و اعضای گروه تشکیل شد، مقرر شد معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی برای تاسیس رشته مهندسی پزشکی اقدام کند.

در پی راه اندازی این گروه در دانشگاه خوارزمی، این دانشگاه از مهر ماه ۱۳۹۶ دانشجوی دکتری در رشته پلاسمای پزشکی می‌پذیرد.

منبع :