بنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان عترت را در شهرستان گناوه از توابع استان بوشهر تجهیز نمود.  

این مرکز درسال1370 تاسیس شده و در سال جاری 300 دانش آموز دختر را در مقطع دوره دوم دبیرستان تحت پوشش دارد .

اقلام اهدایی به این مرکز شامل :5میز مطالعه ی4 نفره، 5 قفسه کتابخانه ، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 37/160/000 ریال ( 3میلیون و 716هزارتومان) می باشد که مبلغ 29/700/000 ریال (2میلیون و 970 هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 7/460/000 ریال (746هزارتومان) از سوی خانم شادزی نماینده بنیاد درشهرستان گناوه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،529 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان عترت در شهرستان گناوه

تجهیزکتابخانه دبیرستان عترت در شهرستان گناوه