طرح تعلیم در سنگاپور:چه چیز بیشتر از همه اهمیت دارد؟

تحقیقات مطالعاتی انبوهی بر این مسیله اشاره دارند که چرا پرورش آموزگاران خوب و فعال باید در اولویت قرار گیرد؟

طرح تعلیم در سنگاپور:چه چیز بیشتر از همه اهمیت دارد؟

متن زیر مقاله ایی درباره طرح تعلیم در سنگاپور است، کشوری که دانش آموزان آن در آزمون های بین المللی سنجش علمی در دنیا موفق بوده اند. این متن انتخاب کاظم قلم چی است که در صفحه ی زیر روی وبسایت انگلیسی متن انگلیسی آن قرار دارد.

Web Surfing With Us

اینجا ترجمه ی این متن، توسط خانم عطیه جنانی، یکی از مترجمان کانون را مطالعه می کنید.طرح تعلیم در سنگاپور:چه چیز بیشتر از همه اهمیت دارد؟


The Teacher Model in Singapore: What Matters Most


تحقیقات مطالعاتی انبوهی بر این مسیله اشاره دارند که چرا پرورش آموزگاران خوب و فعال باید در اولویت قرار گیرد،آموزگاران مفید و موثر چگونه بر یادگیری کامل دانش آموزان تاثیر میگذارند و با توجه به نظرات خیل کثیری از والدین، اثرات مخرب آموزگاران ناکارآمد بر یادگیری دانش آموزان به چه صورت خواهد بود.

(بیل جکسون،دبیر ریاضی مجتمع آموزشی اسکارسدیل نیویورک)

"Numerous research studies point to why developing good teachers should be our priority, how effective teachers improve student learning, and the devastating effect that ineffective teachers have on students (many a parent can relate to this)."

 - Bill Jackson

                              Math Teacher, Scarsdale NY

به گفته یک دبیر ریاضی آمریکایی  در ترَوِل ژورنال ؛یادگیری باید بصورت تجربی ،مشارکتی،بصری،گویا و مطابق با بحث باشد.

بیل جکسون

سنگاپور

دوم سپتامبر ۲۰۱۰

"Learning Must Be Experiential, Participatory, Visual, Communicative and Relevant"

An American Math Teacher's Travel Journal

by Bill Jackson

Singapore

September 2010روز دوم

امروز ،روز شروع رسمی فعالیت مجمع جهانی ریاضیات مارشال کاوندیش ۲۰۱۰ (Marshall Cavendish) در سنگاپور بود.من هم بعنوان یکی از ۴۰ نماینده ی حاضر از ۱۸ ملیت در این مجمع شرکت کردم، تا با بهره وری از وسایل و تکنیک های آموزشی سنگاپور،نوعی از ریاضیات را ارایه کنم که اغلب آن را با نام ریاضیات سنگاپوری می‌شناسند.امروز از یک مدرسه  راهنمایی و مجتمع آموزش ملی(NIE) بازدید کردیم که در اصل مسئولیت آموزش آموزگاران را بر عهده دارد.

Day 2

Today was the official beginning of the Marshall Cavendish Singapore Mathematics Global Forum 2010. I am participating as one of about 40 delegates from 18 nations that are using Singaporean materials and teaching techniques to teach mathematics, often referred to as "Singapore Math." Today we visited an elementary school and the National Institute of Education (NIE) where teachers are trained
*بازدید از مدرسه ابتدایی هوآمینHuamin))

هوآمین مدرسه ای ابتدایی است که بصورت دولتی فعالیت میکند و دانش آموزان ،مقطع اول تا ششم ابتدایی را در آن سپری میکنند.آقای ادموند لیم علاوه بر مدیریت این،چند واحد تحصیلی را نیز در مجتمع آموزش ملی تدریس کرده اند.بخصوص از دیدار آقای لیم خوشحال شدم زیرا بتازگی مقاله ای را با عنوان"برفراز کتب تحصیلی ریاضیات در سنگاپور" در American Educator مطالعه کرده بودم که با دکتر پاتسی وانگ ایورسون که خود نیز در این مجمع حضور و فعالیت دارند ،مشترکا تالیف کرده بودند.این مقاله بر حمایت های منعطف  آموزش و یادگیری تمرکز دارد که در اصل عوامل عدیده ای را که به موفقیت مدارس سنگاپور منتهی میشوند را بررسی میکند.این عوامل شامل؛برنامه آموزش ملی سخت و متمرکز، ساختار آموزشی انعطاف پذیر و منطبق با نیاز هر دانش آموز،استانداردترین و کامل ترین سیستم آموزش و آماده سازی مدرسین و یک سیستم ساختاری به منظور بررسی و ارزیابی روند تربیت مدرس، میشود.

Visit to the Huamin Primary School

The Huamin (Hwah-meen) School is a typical public school that serves local students in grades 1 through 6. The principal of the school is Mr. Edmund Lim who has also taught courses at the National Institute of education. I was especially happy to meet Mr. Lim because I recently read an American Educator article he co-wrote with Dr. Patsy Wang-Iverson (who also is participating in the forum) entitled "Beyond Singapore Math Textbooks: Focused and Flexible Supports for Teaching and Learning" that examines the many factors that have lead to the success of Singaporean schools, including a focused and rigorous national curriculum, a flexible educational structure that accommodates the needs of individual students, a top-notch teacher preparation system, and a structured system for ongoing teacher training and evaluationمدرسه هوآمین آرزو دارد تا با ارایه ی تعلیم و تربیتی کلی نگر در محیطی آموزشی که سرگرم کننده و حامی دانش آموزان است؛ابعاد شناختی،کلی نگری،عاطفی،زیبایی شناختی،اخلاقی،جسمانی و اجتماعی دانش آموزانمان را پرورش دهد.اهرم کمک کننده ی مدرسه هوآمین برای دست یابی به این هدف ،هنرهای بصری است.(سایر مدارس سنگاپور از اهرم های کمک کننده دیگری همچون ورزش،موسیقی و رقص برای رسیدن به این هدف استفاده میکنند.که رقص پدیده ی نو ظهوریست که با توجه و تمرکز بر قوه ادراکی ،موجب ارتقا خلاقیت پذیری دانش آموزان سنگاپوری و جامعه میشود.)

Huamin School aspires to provide a "holistic education for our children in an engaging and supportive learning environment" by nurturing the "cognitive, holistic, affective and aesthetic, moral, physical and social dimensions of our pupils." In order to achieve this goal, the Huamin School's "niche area" is the visual arts. (Other schools in Singapore have different niche areas such as sports, music, and dance; a fairly recent phenomenon that rose out of a perceived need to develop creativity in Singaporean students and society.)سنگاپور طرح تعلیمی برای قرن ۲۱ ارایه داده است که بر یادگیری کلی نگر،ربط دادن نظریه به تمرین ، ارایه روش های آموزش جدید و ابتکاری ،ارزیابی تمرینات و فناوری اطلاعات تاکید دارد.

Singapore has developed a "Teacher Model for the 21st Century"

which emphasizes holistic learning, linking theory to practice,developing new and innovative teaching methods, developing effective and formative assessment and evaluation practices, and Information Technology (IT).  . . ."در گوشه گوشه مدرسه هوآمین ابتکارات رنگ به رنگ و کارهای هنری دانش آموزان مشهود است.مدرسه سه اتاق بزرگ دارد که شامل گالری هنری گسترده ای از نقاشی های زیبا ،آثار سرامیکی و سایر هنر ها میشود.دبیران هنر متعددی در این مدرسه فعالیت میکنند.ما تحت آموزش یک جلسه کار با سرامیک توسط دبیر هنرهای سرامیکی قرار گرفتیم که به گفته ی مدیر مدرسه یکی از هنرمندهای مستقر در مدرسه است.(من بلشخصه نمیتوانم تصور کنم که یک مدرسه دولتی در ایالات متحده مخصوصا در این شرایط محیطی ذیحسابی، این حجم از امکانات ،فضا و بودجه مالی را به هنر اختصاص دهد.)

At the Huamin School students' colorful artwork and creativity is in evidence everywhere and the school has three large rooms that comprise an extensive art gallery with beautiful paintings, ceramics, and other arts and crafts. There are several art teachers and we received a lesson in ceramics from the ceramics teacher who was introduced by the principal as one of the school's "resident artists." (I couldn't imagine a typical U.S. elementary school devoting so much time, space and effort to the arts, especially in the current "accountability" driven environment.)در دو جلسه آموزشی درس ریاضیات شرکت کردیم که یکی از آن ها مربوط به آموزش پول سال دوم ابتدایی بود و دیگری آموزش درصد در سال پنجم ابتدایی.در کلاس مربوط به سال دوم ابتدایی ،معلم از دانش آموزان خواست که معادل ۴ دلار و ۸۵ سنت سنگاپوری را ترسیم کنند و به دنبال آن دانش آموزان سعی کردند با سکه و اسکناس این حجم پول را بسازند.معلم این کلاس سپس انواع واحد های پولی اسکناسی و سکه موجود در سنگاپور را توسط ویدیو پروژکتور به دانش آموزان آموزش داد.سپس دانش آموزان را به گروه های دو به دو تقسیم کرد .از یکی از اعضای هر هرگروه خواست تا چند مقدار پول مختلف را بساز و همگروهیش آن را تصحیح و بازنگری کند.با این که نکته چشمگیر بخصوصی در این روش تدریس وجود ندارد اما درس ثابتی بود که روش تدریس ریاضیات به شیوه درک محسوس ،آشنایی بصری و یادگیری تجربی در سنگاپور را نشان میداد.

We observed two mathematics lessons - a second grade lesson on money and a fifth grade lesson on percent. In the second grade lesson the teacher began by asking the students how they could make certain money amounts such as $4.85. The students came up with many different ways to make up the amounts with coins and "notes" (bills). Next, she showed the students and discussed the different Singaporean coins and bills by projecting them on a screen. Then, she gave pairs of students play money and asked one of them to make different money amounts and the other partner to check the answer. Although there is nothing particularly novel about teaching this way it was a solid lesson and it exemplified the "concrete to pictorial to abstract" approach of Singapore math (Ed Note: see The Daily Riff's "Singapore Math Demystified" to read more about this approach.)در کلاس درس پنجم ابتدایی به دانش آموزان دسته ای از تبلیغات موجود در روزنامه ها که حاوی عکس کالای تبلیغی بود ارایه شد که هر تبلیغ شامل چند درصد تخفیف میشد.سپس از دانش آموزان خواسته شد تا در دسته های ۴ نفره ۲۰ تبلیغ را انتخاب کنند و محاسبه کنند طبق درصد تخفیف اعمال شده چقدرر از قیمت محصول کاسته میشود.دانش آموزان برای محاسبات خود از ماشین حساب استفاده کردند که این امر در سنگاپور ودر این سال تحصیلی و سال های بالاتر امری عادی تلقی میشود.در سنگاپور آرمان آموزشی ریاضیات بر این اساس است که محاسباتی که بطور ذهنی قابل تشخیص نیستند توسط ماشین حساب محاسبه شوند .این درس نیز مثال خوبی برای تاکید آموزش به شیوه انجام کارگروهی و وارد کردن آن در کارهای روزمره در مدارس سنگاپور بود.

In the fifth grade lesson, the students were given newspaper advertisements with pictures of items that had discounts of various percentages and groups of four students worked together to choose 20 items and find the discounted price. Students used calculators to do the calculations, which is common in fifth grade and beyond in Singapore. By the time students get to fifth grade their calculation skills are already solid. Also, in Singapore math the focus is on thinking so tedious calculations (those that cannot be easily done mentally) are done using a calculator. This lesson was also a good example of the emphasis on collaborative group work and real life applications in Singaporean schools.پس از کلاس درس مدیر مدرسه آقای لیم و معاونش بهمراه چند تن از کارمندان خود با ما صحبت کردند و پاسخگوی تمامی سوالات ما در رابطه با مدرسه  بودند.یکی از مسایلی که با آن مواجه شدیم برای من جای تعجب داشت،نظر یکی از معلمان در پی اهمیت استفاده از نمودارهای ستونی برای حل مسیله ها بود.او میگفت که با این موضوع که خانواده ها فرزندانشان را به کلاس های کمک آموزشی و آزمون سراها می‌فرستند مخالف است چرا که دانش آموزان در این موسسات یاد میگیرند تا با استفاده جبر و مقابله مسایل را حل کنند و او مجبور است زمان زیادی را صرف این مسیله کند که  دانش آموزان یادگرفته های خود را کنار بگذارند و با شیوه تدریس شده در مدرسه مسایل را حل کنند.او میگفت که  مدل آماری ستونی سنگاپوری نوعی مدل جبر و مقابله ای تسهیل شده تست که به صورت پایه ای و تصویری ایجاد شده است تا دانش آموزان آن را به خوبی یاد بگیرند و از آن بدون استفاده از قوانین از پیش حفظ شده ی جبر که برای دانش آموزان بسیار دشوار است، برای حل مسایل ریاضی استفاده کنند.(واقعا به این مسیله فکر کنید که در ایالات متحده آمریکا چگونه شیوه تدریس سنتی جبر و مقابله بیش از بیش به دانش آموزان و دبیران تحمیل میشود و این امر چقدر اثرات منفی از خود در میان دانش آموزان به جای گذاشته است.به گونه ای که شاهد هستیم تعداد کمی از دانش آموزان واحد های درسی ریاضیات تخصصی تر را برای فراگیری در دبیرستان انتخاب میکنند،چرا که از این درس زده شده اند.

After the lesson, principal Lim along with the assistant principal and several staff members sat down and talked to us and answered our questions about the school. One thing that struck me was a sixth grade math teacher's comments on the importance of the bar model method for solving problems. He said that he was against parents sending their children to after school tutoring and test-prep centers because there they were learning to use algebra to solve the problems and he felt he had to help students "unlearn" what they had learned. He said that the Singapore bar model method is really simplified algebra presented in a concrete and visual way that students can comprehend and use to solve math problems "without having to know or memorize rules" of algebra which are too abstract for young students. (I couldn't help but think about how the formal teaching of algebra keeps getting pushed lower and lower in U.S. schools and how this is actually having negative results on our students evidenced by the fact that fewer U.S. students are electing to take higher level mathematics courses in high school because they are so turned off to mathematics.)او میگفت که  مدل آماری ستونی سنگاپوری نوعی مدل جبر و مقابله ای تسهیل شده تست که به صورت پایه ای و تصویری ایجاد شده است تا دانش آموزان آن را به خوبی یاد بگیرند و از آن بدون استفاده از قوانین از پیش حفظ شده ی جبر که برای دانش آموزان بسیار دشوار است، برای حل مسایل ریاضی استفاده کنند.

. . . He said that the Singapore bar model method is really simplified algebra presented in a concrete and visual way that students can comprehend and use to solve math problems without having to know or memorize rules' of algebra which are too abstract for young students."یکی دیگر از اصولی که به شدت در مدرسه مورد تاکید قرار میگیرد،ارتقا سطح تحصیلی و تعلیمی دبیران با استفاده از دوره های ضمن خدمت است که دبیران در این دوره در رابطه با کلاس های خود به بحث و مشورت میپردازند و شیوه های مطالعه،برنامه ریزی،تدریس و مشاهده را یاد میگیرند.دوره های ضمن خدمت در مدرسه هوآمین به دبیران کنک میکند که نه تنها برنامه های آموزشی را وضع  کنند بلکه آن را بخوبی تجربه کنند.این امر همچنین موجب ارتقا دو چندان همکاری همه جانبه و گروهی در بین دبیران شده است.

Another major emphasis in the school is on ongoing teacher professional development through lesson study where groups of teachers collaborate to study, plan, teach, observe and discuss actual classroom lessons. Lesson study is helping the teachers at the Huamin School to "not just enact the curriculum but experience it." It also has fostered increased collaboration among the teachers.بازدید از مجتمع ملی آموزش

مجتمع ملی آموزش(NIE) ،تنها مرکز تربیت مدرس در سنگاپور است و همه ی دبیران سنگاپوری پیش از خدمت،دوره های آموزشی خود را در این مرکز سپری میکنند.این مرکز بخشی از دانشگاه تکنولوژی نانیانگ است.این موسسه ،بخاطر شیوه نوین و موثر آموزش دبیران خود ،از سرتاسر جهان مورد تشویق قرار گرفته است.در بخشی از بازدیدمان به ما ویدیویی نشان دادند که در بخشی از آن نظرات استاد دانشگاه استنفورد ،پروفسور لیندا دارلینگ مطرح شده بود.او میگفت که این موسسه مثال خوبی از بهترین مکان برای تربیت مدرس در سرتاسر جهان است.(او در کتاب خود "تحصیلات و دنیای تک بعدی:چگونه ابقای شیوه سرمایه داری در آمریکا آینده مان را تثبیت میکند؟"به گفته ی دکتر هاموند اشاره دارد که سیستم آموزشی فوق العاده تاثیر گذار سنگاپور،الگویی برای ارتقا تحصیلات همستی در ایالات متحده خواهد بود.)این موسسه سالانه ۲۴۰۰ دبیر را فارغ التحصیل میکند.در این موسسه کلیه ریاضی دانان،محصلین ریاضیات،و دبیران ریاضیات با یکدیگر همکاری میکنند تا دبیران حال و آینده را تربیت ،رشد و ارتقا دهند.این حجم از همکاری گروهی ،هنجار عادی تلقی نمیشود.(برای مثال در ایالات متحده،ریاضیدانان در دپارتمان جداگانه ای از اساتید و محصلین ریاضیات  نگه داری شده و کار میکنند و به ندرت با یکدیگر همکاری دارند.)

Visit to the National Institute of Education

The National Institute of Education (NIE) is the only school of education in Singapore and all Singaporean teachers receive their pre-service training as well as continuing education there. It is part of the much larger Nanyang Technological University. The NIE has received accolades from educators around the world for the innovative and effectual way they train Singaporean teachers. In fact, we were shown a short video that included comments by noted Stamford University professor Linda Darling Hammond about how the NIE is an example to the world of excellence in teacher training. (In her book The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine Our Future, Dr. Hammond points to Singapore's highly effective education system as a model for systemic educational improvement in the U.S.) The NIE graduates about 2400 teachers per year. At the NIE, mathematicians, mathematics educators, and mathematics teachers all work together to train and develop future and present teachers. This type of collaboration is not the norm. (In the U.S. for example, mathematicians are usually housed in a separate department from mathematics education professors and they rarely collaborate.) We received talks by NIE professors about teacher preparation in Singapore, which I will summarize below.طرح تعلیم قرن ۲۱

امروزه با وجود جوامع صنعتی و جهانی،کودکان به شیوه ی متفاوتی مطالب را یاد میگیرند.این شیوه جدید یادگیری،نیازمند دستاورد های جدید آموزشیست.یادگیری باید امری تجربی،مشارکت گونه،بصری،منطبق و گویا باشد.دولت سنگاپور به منظور بدست آوردن این آرمان های آموزشی،طرح تعلیم قرن ۲۱ ارایه را داده است که بر یادگیری کلی نگر،ربط دادن نظریه به تمرین ، ارایه روش های آموزش جدید و ابتکاری ،ارزیابی تمرینات و فناوری اطلاعات تاکید دارد.در این موسسه نظریات همواره با تجربه و بکارگیری آن مرتبط است ،به همین منظور،این موسسه همواره با وزارت آموزش و پرورش و مدارس در ارتباط است تا دبیرانی با دانش بالای ریاضیات محور تربیت کند تا شیوه های آموزشی مسیله محور را ترویج کرده و بر این اصل توجه داشته باشند که کودکان چگونه ریاضیات را بهتر یاد میگیرند.

Teacher Model for the 21st Century

In today's highly technological and globalized society, children learn differently. This new type of learner requires new teaching approaches. Learning must be experiential, participatory, visual, communicative and relevant. In order to accomplish this, Singapore has developed a "Teacher Model for the 21st Century" which emphasizes holistic learning, linking theory to practice, developing new and innovative teaching methods, developing effective and formative assessment and evaluation practices, and Information Technology (IT). At the NIE theory is always connected to practice so they work closely with the Ministry of Education and schools to develop teachers that have an "expert knowledge" of mathematical content, problem-based teaching methods, and how children learn mathematics.تربیت دبیران ریاضی خود یک چالش به شمار میرود،چرا که اکثر مردم از ریاضیات یک نوع ترس روانی دارند و اعلب از تدریس ریاضیات سر باز میزنند.اگر دبیران به خودی خود ریاضیات را دوست نداشته باشند و بر این اصل باور داشته باشند که در ریاضیات خوب نیستند ،این ذهنیت منفی را ناخودآگاه بین دانش آموزانشان نیز پخش میکنند.بنابراین اولین اصل تربیت دبیران ریاضی با کیفیت این است که نگرش آن ها را تصحیح کنیم.این امر به شیوه های مختلفی تحقق پذیر است.برای مثال اساتید دانشگاه ،خود با شیوه های پایه ای،مصور و چکیده گویی برای تعلیم دبیران آینده استفاده میکنند.از آن جایی که شیوه ای سرگرم کننده،منطبق و پر معنیست،دانشجویان نیز از آموزش و یادگیری ریاضیات لذت میبرند و بسیاری از مسایل را به شیوه نمودار های ستونی حل میکنند.زمانیکه که دبیران ببینند که میتوانند بسیاری از مسایل دشوار را به این شیوه بصری و سهل الوصول حل کنند،در قابلیت های ریاضیاتیشان اعتماد به نفس کسب میکنند در نتیجه،از مواجه شدن با مسایل دشوار و پیچیده تر و چند مرحله ای باکی نخواهند داشت.روزانه بر اهمیت تشکیل مجامع آموزشی تخصصی نیز افزوده میشود و معلمین سنگاپوری متعددا تحت آموزش های تکمیلی و گروهی همچون کلاس های ضمن خدمت قرار میگیرند.

Training math teachers is a challenge because many people are "math-phobic," and often teachers don't like to teach math. If teachers believe that they are not good at math, or if they don't enjoy math themselves, they will pass this negative attitude to their students. So the first thing that needs to be addressed in order to develop good math teachers is their attitude towards mathematics. This is accomplished in various ways. For example, professors will use the concrete, pictorial, abstract approach themselves to teach prospective teachers. Since this approach is fun, relevant and meaningful, the university students begin to enjoy mathematics. They also solve many problems using the bar model method. When teachers see that they are able to solve very difficult problems in a visual, easy to understand way, they develop confidence in their mathematical abilities and are not afraid to progress to attempting more complex and non-routine problems. There is also an increased emphasis on developing professional learning communities and Singaporean teachers are increasingly given collaborative learning opportunities such as lesson studyتربیت دبیران ریاضی خود یک چالش به شمار میرود،چرا که اکثر مردم از ریاضیات یک نوع ترس روانی دارند و اعلب از تدریس ریاضیات سر باز میزنند.

. . .Training math teachers is a challenge because many people are "math-phobic," and often teachers don't like to teach math. . . "مطالب متعددی را در موسسه آموزش ملی یاد گرفتیم  اما به گفتن این مطلب بسنده میکنیم که سنگاپور مصر است تا با آموزش های متعدد و شیوه های گوناگون،بهترین معلمان جهان را پرورش دهد،وزارت آموزش و پرورش سنگاپور نیست در این امر از هیچ کمکی دست بردار نیست و بودجه ی نامحدودی را در اختیار موسسات و مدارس قرار میدهد چنانچه بودجه ی ده ساله ی ۱۵۰ هزار میلیون دلاری را در اختیار موسسه NIE قرار داده است تا شبوه های نوین و موثر در آموزش و تعلیم دبیران بهتر را کشف کنند.تحقیقات مطالعاتی انبوهی بر این مسیله اشاره دارند که چرا پرورش آموزگاران خوب و فعال باید در اولویت قرار گیرد،آموزگاران مفید و موثر چگونه بر یادگیری کامل دانش آموزان تاثیر میگذارند و با توجه به نظرات خیل کثیری از والدین، اثرات مخرب آموزگاران ناکارآمد بر یادگیری دانش آموزان به چه صورت خواهد بود.به نظر من این شیوه رو به گسترش آزمون و خطا که دبیران خوب تشویق و دبیران بد تنبیه شوند،تربیت دبیران موفق در ایالات متحده را ضمانت نمیکند.داشتن دبیران خوب و موفق نیازمند تعلیمات باکیفیت و تکمیلیست که خود نیازمند وجود تعهد و سرمایه گذاری است.سوال اینجاست که آیا حاضریم زیر بار این مسیولیت برویم و سرمایه گذاری کنیم؟اگر نه،باید بگویم کیفیت دبیران و تدریس در ایالات متحده روز به روز بدتر و بدتر خواهد شد.

There are many more things that we learned at the NIE but it will suffice to say that Singapore is committed to and serious about training and continually developing the best teachers in the world and the Ministry of Education is investing unprecedented amounts of money in this effort, recently approving $150 billion for the NIE over a 10-year period just to conduct research into effective teaching practices. Numerous research studies point to why developing good teachers should be our priority, how effective teachers improve student learning, and the devastating effect that ineffective teachers have on students (many a parent can relate to this). I believe that the carrot and stick approach of rewarding "good teachers" and punishing "bad ones" that we are increasingly moving towards in the U.S. will not guarantee good teachers. Good teachers need quality training and this requires serious commitment and investment. The question is whether we are willing to make this commitment and investment. If not, the quality of teachers and teaching in the U.S. will only get worse.


بیل جکسون

Bill Jacksonمترجم: عطیه جنانی

 (از اعضای هیات مترجمان کانون، کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی)


پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب