شمع با بوی رایانه مک اپل‌!

نخستین سری از شمع‌هایی که درست بوی رایانه‌های مک اپل را می‌دهند در همان دقایق اولیه فروخته شدند.نخستین‌ سری از شمع‌هایی که درست بوی رایانه‌های مک اپل را می‌دهند در همان دقایق اولیه فروخته شدند.

این شمع‌ها که بین 45 تا 55ساعت می‌سوزند 24دلار قیمت داشته و در مراحل تولید آن از موادی استفاده شده که درنهایت بوی رایانه‌های مک را در فضا منتشر کنند؛ بویی که گویی بسیاری از طرفدار‌های این شرکت به آن اعتیاد دارند.

بلافاصله پس از انتشار خبر توزیع این شمع‌ها در بازار کارشناس‌های برندینگ از آن به‌عنوان یکی از رموز برتر بودن در بازار یاد کردند.

شمع با بوی رایانه مک اپل‌!


منبع :