نوروز 96

آموزش مبحث ترمودینامیک شیمیایی

نکات مبحث ترمودینامیک شیمیایی در فایل پیوست به طور کامل آموزش داده شده است.دانش‌آموزان عزیز 

رشته های ریاضی و تجربی

نکات مبحث ترمودینامیک شیمیایی در فایل پیوست به طور کامل آموزش داده شده است.

نویسنده: حامد رواز

فایل های ضمیمه
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی