تبدیل پسماندهای اتمی به باتریهای الماسی

دانشمندان راهی یافته اند که بتوان از پسماندهای اتمی به عنوان یک منبع انرژی استفاده کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، با استفاده از این روش نوین می توان گاز رادیواکتیو را به الماس مصنوعی تبدیل کرد و از آن به عنوان باتری استفاده کرد.

این الماسها قابلیت تولید جریان الکتریکی خود را دارند و می توان از آنها به عنوان منبع انرژی قابل توجهی برای هزاران سال استفاده کرد.

دانشمندان مواد رادیواکتیو با طول عمر بسیار زیاد را که در ساخت این الماسها به کار گرفته شده اند عامل اصلی پایداری چشمگیری آنها عنوان می کنند.

تام اسکات از دانشگاه بریستول بریتانیا که در ارایه این نوآوری سهم مهمی داشته می گوید: اینجا نه خبری از بخشهای متحرک است و نه آلودگی برجای می ماند. همچنین نیازی به صرف هزینه برای نگهداری از آنها نیست.

وی ادامه می دهد: با محصور کردن مواد رادیو اکتیو موجود در این الماسها به راحتی می توان چالش اصلی پسماندهای اتمی را برطرف کرد. در واقع حالا می توان باتریهایی از مواد رادیواکتیو ساخت تا برای مدت بسیار طولانی از آنها برای تأمین انرژی به روش پاک بهره برد.

دانشمندانی که با تام اسکات همکاری می کنند تاکنون موفق به ارایه نمونه اولیه چنین باتری شده اند که از ایزوتوپ ناپایدار نیکل (نیکل ۶۳) به عنوان منبع پرتو استفاده می کنند. بدین ترتیب می توان به استفاده از آن به عنوان یک باتری با طول عمر ۱۰۰ سال امیدوار بود.

منبع :