نوروز 96

جانوران نمی‌توانند خود را با سرعت تغییرات اقلیمی مطابقت دهند

نتایج مطالعه اخیر این دیدگاه را تایید می‌کند که در حال نزدیک شدن به بزرگترین انقراض زندگی حیوانات از 65 میلیون سال گذشته تا به امروز نزدیک می‌شویم.چارلز داروین 150 سال پیش نشان داد که گونه‌های مختلف جانداران می‌توانند از طریق فرآیند آزمون و خطای انتخاب طبیعی، خود را با شرایط محیطی در حال تغییر مطابقت دهند. با این حال نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی جدید آن چنان با سرعت در حال وقوع هستند که بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری نمی‌توانند خود را با آن مطابقت دهند و در نتیجه در خطر انقراض قرار دارند.

 

مطابق با این مطالعه جدید، سرعت تکامل جانداران بسیار کمتر از تغییرات زیست محیطی است. کارشناسان دانشگاه آریزونا با تحلیل بیش از 250 گونه گیاهی و جانوری به این نتیجه رسیدند و دوزیستان، خزندگان و گیاهان بیشتر از سایرین در معرض این خطر قرار دارند. بسیاری از حیوانات نمی‌توانند به موقع خود را برای رویارویی را تغییر شرایط برای مثال افزایش دما، تغییرات بارشی یا بیابان زایی مطابقت دهند.

 

برخی از جانوران می‌توانند برای کنار آمدن با تغییرات دمایی، مهاجرت کنند اما برخی دیگر در مناطق ایزوله‌ای زندکی می‌کنند و امکان ترک کردن آنجا را ندارند. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه‌های جانوری در مناطق گرمسیری بیشتر از آنهایی که در مناطق معتدل زندگی می‌کنند در معرض خطر هستند. برخی از پستانداران و پرندگان برای زنده ماندن شرایط بهتری دارند زیرا می‌توانند دمای بدنشان را تنظیم کنند.

 

نتایج مطالعه اخیر این دیدگاه را تایید می کند که در حال نزدیک شدن به بزرگترین انقراض زندگی حیوانات از 65 میلیون سال گذشته تا به امروز نزدیک می‌شویم. باید امیدوار باشیم که این شرایط تغییر کرده و میزان انتشار کازهای گلخانه‌ای هرچه سریعتر کاهش پیدا کند.

منبع :

مبحث شناسی گروه هنر
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( نوروز 96)
دبیر : شهره جعفری