تحلیل سوالات علوم مقطع پنجم آزمون 5 آذر

سوال 16- این سوال نگاه به گذشته می‌باشد و عینا از دفتر چه آزمون 21 آبان طرح شده است و اگر دانش آموز دفترچه آزمون قبلی را مرور می‌کرد به راحتی میتوانست 7 % نمره را کسب کن