دشوارترین و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس جامعه‌شناسی 5آذر

سؤال‌های 94 و 96 آزمون 5 آذر

دشوارترین و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس جامعه‌شناسی کدام سؤال‌ها بودند

به سؤال 94 بیش‌ترین پاسخ اشتباه داده شده است:

عبارت «برای دانا شدن باید مدرسه رفت» بیانگر نحوه‌ی تحصیل دانایی است.

به عبارت دیگر شیوه‌ی مطلوب و پذیرفته شده برای دستیابی به دانایی را رفتن به مدرسه تلقی کرده است. با توجه به تعریف هنجار که عبارت است از: شیوه‌ی انجام کنش اجتماعی می‌باشد نتیجتاً رفتن به مدرسه یک هنجار محسوب می‌شود و تربیت‌پذیر بودن انسان عقیده‌ای است که براساس آن این هنجارها شکل گرفته‌اند.

سؤال 96 دشوارترین سؤال بوده است:

قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم پدیده‌هایی‌اند که در جهان خارج نمود عینی ندارند بلکه پدیده‌هایی کاملاً ذهنی‌اند که هر دو در یک سوی پیوستار خرد و کلان قرار می‌گیرند.

توجه به این نکات می‌توانست شما را به پاسخ صحیح نزدیک‌تر کند.


هژبر رحیمی رتبه‌ی 221 سال 95

مسئول‌درس جامعه‌شناسی دهم انسانی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب