سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم

سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه

سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم انسانی

دانش‌آموزان عزیز،

در این سؤال پرسیده شده کدام مفهوم فقط یک فرد خارجی دارد اما ذهن می‌تواند افراد دیگری را برای آن فرض کند.

گزینه‌های «2» و «4» رد می‌شوند زیرا در تعریف مفهوم کلی داریم که قابلیت انطباق بر افراد متعدد که در صورت سؤال هم آمده در ذهن می‌توان افراد دیگری برای آن فرض کرد پس پاسخ نمی‌تواند جزیی باشد و حال باید قسمت دوم گزینه‌های «3» و «4» بررسی شود «مولود کعبه» مفهومی است که یک مصداق (حضرت علی) در خارج دارد اما می‌توانیم افراد دیگری را نیز فرض کنیم که در کعبه متولد شده باشند هرچند که فقط یک مصداق خارجی دارد ولی سیمرغ مفهومی است که هیچ مصداقی در خارج ندارد؛ پس فقط گزینه‌ی «3» می‌تواند پاسخ باشد.


فرحناز خان‌محمدی

مسئول‌درس منطق دهم انسانی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب