سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم

سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه

سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم

سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم انسانی

دانش‌آموزان عزیز،

در این سؤال پرسیده شده کدام مفهوم فقط یک فرد خارجی دارد اما ذهن می‌تواند افراد دیگری را برای آن فرض کند.

گزینه‌های «2» و «4» رد می‌شوند زیرا در تعریف مفهوم کلی داریم که قابلیت انطباق بر افراد متعدد که در صورت سؤال هم آمده در ذهن می‌توان افراد دیگری برای آن فرض کرد پس پاسخ نمی‌تواند جزیی باشد و حال باید قسمت دوم گزینه‌های «3» و «4» بررسی شود «مولود کعبه» مفهومی است که یک مصداق (حضرت علی) در خارج دارد اما می‌توانیم افراد دیگری را نیز فرض کنیم که در کعبه متولد شده باشند هرچند که فقط یک مصداق خارجی دارد ولی سیمرغ مفهومی است که هیچ مصداقی در خارج ندارد؛ پس فقط گزینه‌ی «3» می‌تواند پاسخ باشد.


فرحناز خان‌محمدی

مسئول‌درس منطق دهم انسانی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب