اهمیت تحلیل و ارزیابی آزمون و روش انجام آن

یکی از مهم‏ترین مزیت‏های آزمون‏های کانون این است که دانش‏آموز می‏تواند به صورت منظم بازخورد مطالعه‌ی خود را مشاهده کند.

یکی از مهم‏ترین مزیت‏های آزمون‏های کانون این است که دانش‏آموز می‏تواند به صورت منظم بازخورد مطالعه‌ی خود را مشاهده کند. اگر دانش‏آموزی در آزمون شرکت کند اما بعد از هر آزمون سؤال‏های آن را ارزیابی نکند، نمی‌تواند بازخورد مطالعه‌اش را متوجه شود.

مطالعه در بازه‌ی دوهفته‌ای تا آزمون و حضور و شرکت در جلسه‌ی آزمون، 60 درصد مسیر است و 40 درصد مابقی با تحلیل آزمون تکمیل می‏شود.

در تحلیل آزمون باید تمام سؤال‏ها بررسی شوند. حتی سؤال‏هایی را که درست پاسخ داده‏اید تحلیل و بررسی کنید؛ زیرا ممکن است پاسخ‏نامه، راه‌حل بهتر و کوتاه‏تر یا نکته‌ی جدیدتری را به شما یاد بدهد. هم‌چنین سؤال‏هایی را که غلط پاسخ داده‏اید یا اصلاً پاسخ نداده‏اید بررسی کنید و علت این موارد را تحلیل کنید.

از بین تمام سؤال‏ها مواردی را که از نظر شما مهم و نکته‏دار یا سخت و دشوار بوده‏اند در کتاب خودآموزی که همان کلاسور ارزیابی آزمون است یادداشت کنید و اطلاعات آزمونی سؤال از جمله تاریخ آزمون، شماره‌ی سؤال، صورت سؤال و نکته‌ی جواب را در مورد هر سؤال یادداشت کنید. لزومی ندارد که تعداد این سؤال‏ها زیاد باشد. ممکن است شما در هر درسی تنها یک یا دو سؤال را یادداشت کنید. در این صورت کتاب خودآموزی برای شما مانند گنجینه‌ی ارزشمندی است که در آزمون‏های ایستگاه جبرانی یا آزمون‏های جمع‏بندی کاربرد دارد و شما به جای بررسی تمام سؤال‏های آزمون‏های گذشته و مراجعه به تمام دفترچه‏ها می‏توانید به آن مراجعه کنید و مجدد این سؤالات را بررسی کنید.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی