آزمون غیر حضوری و اهمیت آن

کسانی که سال تحصیلی خود را با برنامه‌های کانون آغاز کرده‌اند در روز آزمون بعد از اتمام جلسه، دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری را دریافت می‌کنند که بسیار حائز اهمیت است.کسانی که سال تحصیلی خود را با برنامه‌های کانون آغاز کرده‌اند در روز آزمون بعد از اتمام جلسه، دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری را دریافت می‌کنند که بسیار حائز اهمیت است. از آن‌جا که برنامه‌ی راهبردی کانون به صورتی است که هر دو هفته یک‌بار آزمون خواهید داشت، این دفترچه اختصاص دارد به آخر هفته‌ی اول شما؛ یعنی جمعه‌ی هفته‌ی اول. باید تصور کنید که در جلسه‌ی آزمون هستید. درواقع جلسه‌ی آزمون را برای خود شبیه‌سازی کنید و به خود زمان بدهید و سؤالات را به طور کامل حل کنید. بعد از اتمام زمان، سؤالات خود را تحلیل و ارزیابی کنید. از ویژگی‌های بارز این دفترچه:

  • باعث می‌شود عملکرد خود را در هفته‌ی اول مطالعه‌ی خود با آزمون دادن بررسی کنید. با این کار نقاط ضعف خود را تا هفته‌ی دوم که آزمون اصلی شما آغاز خواهد شد برطرف خواهید کرد.

  • وجود این دفترچه به شما اطمینان خاطر می‌بخشد که هر هفته یک آزمون دارید؛ یک آزمون شبیه‌سازی‌شده در منزل و یک آزمون در محل جلسه (آزمون اصلی).

  • تعدادی از سؤالاتی که در دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری وجود دارد حتماً در آزمون اصلی شما عیناً تکرار خواهد شد.