پیش به سوی نقاط قوت جدید

هر آزمون برنامه‌ای می‌تواند یک روز خوب در جهت بازیابی مطالعات باشد. گاهی هم می‌تواند فرصتی برای آشنا شدن با نواقص یادگیری باشد.

هر آزمون برنامه‌ای می‌تواند یک روز خوب در جهت بازیابی مطالعات باشد. گاهی هم می‌تواند فرصتی برای آشنا شدن با نواقص یادگیری باشد. در مرحله‌ی بالاتر، می‌تواند اولویت‌های مطالعه و نکات اصلی را که در آماده‌سازی برای آزمون بعدی لازم است گوشزد کند . وقتی آزمون‌ها را فرصتی ارزشمند بدانید، باید گفت آزمون‌ها در چهارچوب منطق راهبردی خود قرار گرفته‌اند. اثربخش می‌شوند و شما را به جلو حرکت می‌دهند. حتی اگر تراز یک یا چند آزمون کم‌تر از آزمون قبل‌تر شود، «شما» در حال پیشرفت هستید. حتی اگر درصدها و تراز‌ها گاهی جا بمانند.

باید در پاسخ‌گویی به سؤالات و تحلیل آزمون همیشه نوع اولویت‌بخشی خود را متعادل کرده و با حفظ نقاط قوت در ابتدای کار، به سراغ تکمیل یادگیری بروید. این اولویت‌بخشی در جلسه‌ی آزمون به پاسخ‌گویی به سؤالات ساده در ابتدای آزمون مربوط می‌شود و در تحلیل آزمون نیز به شروع کردن از سؤالات با پاسخ درست. مهم‌ترین استراتژی دانش‌آموزان سخت‌کوش حفظ دستاوردهاست.

این استراتژی در ادامه‌ی فرایند سودمند خود به نوعی الگوبرداری شخصی از روش‌های موفقیت‌آمیز منجر می‌شود. در این بخش از چرخه‌ی تکمیل یادگیری است که می‌توانید با الگوبرداری از روش مطالعه‌ی درس‌های نقاط قوت، روش مطالعه‌ی درس‌های نقاط ضعف را متحول کنید.

مهم‌ترین هدف شما از شرکت در آزمون‌ها، بازیابی برنامه‌ای مطالب درسی است و شناخت اشکالات یادگیری مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از ارزیابی پاسخ‌های آزمون به دست می‌آورید. برای دانش‌آموزان سخت‌کوش همیشه روی امیدوارکننده‌ی ماجرا پررنگ‌تر است.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی