یادگیری واژگان زبان

برای یادگیری لغات زبان باید از متن کتاب درسی‌تان شروع کنید. خط به خط کتاب درسی را معنی کنید و لغات آن را یاد بگیرید و حتی تمرین‌های مربوط به گرامر را نیز معنی کنید.

برای یادگیری لغات زبان باید از متن کتاب درسی‌تان شروع کنید. خط به خط کتاب درسی را معنی کنید و لغات آن را یاد بگیرید و حتی تمرین‌های مربوط به گرامر را نیز معنی کنید. یادتان باشد لغات باید در متن و با اطلاع از کاربرد لغت یاد گرفته شود. اگر فقط به یادگیری لغت به‌تنهایی بپردازید و کاربرد آن را بررسی نکنید، سطح کیفی یادگیری در حد مطلوب نخواهد بود و میزان ماندگاری آن نیز در ذهن کم است.

بعد از یادگیری متن درس به سراغ کتاب آبی کانون بروید و سؤالات مربوط به واژگان را کار کنید. هر شب لغاتی را که خوانده‌اید مرور کنید. استفاده از جعبه‌ی لایتنر و به‌یاد نیز کمک بسیار زیادی در یادگیری و تسلط‌تان بر روی لغات خواهد کرد. هر چه دایره‌ی لغت‌تان بیش‌تر شود مسلماً راحت‌تر از پس سؤالات زبان برخواهید آمد.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی