تمرکز حواس در مطالعه

تمرکز یک امر اکتسابی است نه ذاتی و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر کس با هوش عادی خود، می‌تواند به آن دست یابد.

تمرکز یک امر اکتسابی است نه ذاتی و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر کس با هوش عادی خود، می‌تواند به آن دست یابد. عدم تمرکز حواس، موضوعی است که برخی از آن رنج می‌برند و دلایل مختلف و متعددی دارد. همان طور که می‌دانید، تمرکز حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن، از ضروریات است.

روش‌های تقویت تمرکز حواس:

  • هنگام مطالعه سؤال طرح کنید.

  • مطالعه‌ی سریع یا تندخوانی کنید.

  • هنگام مطالعه جدیت داشته باشید.

  • زیر مطالب مهم خط بکشید.

  • با علاقه و انگیزه به مطالعه بپردازید.

  • افکار مثبت را در خود پرورش دهید.

  • هنگام مطالعه یادداشت‌برداری کنید.

  • عواملی را که باعث حواس‌پرتی شما می‌شوند یادداشت کنید.

  • برای تمرکز حواس به دنبال سکوت مطلق نباشید.

  • زمان و مکان مناسبی را برای مطالعه انتخاب کنید.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی