نیت کنید

قبل از شروع مطالعه‌ی هر درس نیت کنید. ذهن انسان بسیار هوشیار است.

قبل از شروع مطالعه‌ی هر درس نیت کنید. ذهن انسان بسیار هوشیار است. 

وقتی برایش حدود مشخص می‌کنید، به طور خودکار خود را با آن حدود وفق می‌دهد. با این کار کیفیت و کمیت برنامه‌ریزی‌تان بهبود می‌یابد. مثلاً بگویید «می‌خواهم دو ساعت زیست‌شناسی بخوانم» یا «می‌خواهم از صفحه‌ی 10 تا 30 را بخوانم» یا این‌که «می‌خواهم دو ساعت ریاضیات بخوانم و 10 مسئله‌ی ریاضی حل کنم». 

اگر حدود صفحه و زمان را برای خود تعیین کنید موجب افزایش تمرکز و مانع پرش فکری و پراکندگی حواس می‌شود. از هم‌اکنون برای پیروزی حدود صفحات و زمان را برای ذهن تعیین کنید.