یک سؤال متداول

سؤال متداول عده‌ای از دانش‌آموزان این است که چه زمانی تست کار کنند و آیا برای درس‌های عمومی و و اختصاصی متفاوت است؟

سؤال متداول عده‌ای از دانش‌آموزان این است که چه زمانی تست کار کنند و آیا برای درس‌های عمومی و  و اختصاصی متفاوت است؟ 

باید توجه داشت که زمان تست کار کردن برای درس‌‌های عمومی و اختصاصی متفاوت است. 

برای درس‌های عمومی به هیچ عنوان بلافاصله پس از مطالعه تست نزنید؛ زیرا ممکن است باعث این تصور غلط شود که درس را کاملاً متوجه شده‌اید؛ بنابراین یک یا دو روز پس از مطالعه‌ی درس‌های عمومی به خود فرصت دهید و بعد تست کار کنید. برای درس‌های اختصاصی بعد از مطالعه، چند تمرین تشریحی حل کنید تا مطالب در ذهنتان تثبیت شود و سپس تست کار کنید. این نکته را فراموش نکنید که تست کار کردن مانند دارو، زمانش مهم است؛ پس برای پیروزی به زمان اهمیت دهید. 

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی