کارنامه‌ی آزمون را بشناسید

کارنامه‌ای که روز جمعه بعد از آزمون دریافت می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین ابزارهایی است که با تکیه بر آزمون‌های برنامه‌ای به دست می‌آورید.

کارنامه‌ی آزمون را بشناسید

کارنامه‌ای که روز جمعه بعد از آزمون دریافت می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین ابزارهایی است که با تکیه بر آزمون‌های برنامه‌ای به دست می‌آورید.

برای این‌که بتوانید حداکثر استفاده را از این کارنامه ببرید لازم است با قسمت‌های مختلف آن آشنایی داشته و کاربرد هر کدام را بشناسید.

کارنامه از دو قسمت تصویری و اعداد و ارقام تشکیل شده است. در قسمت تصویری شما تصویر پاسخ‌برگی را که در جلسه پر کرده‌اید با مشخصه‌های خاصی اعم از سطح دشواری هر سؤال، دام‌دار بودن و پاسخ‌گویی صحیح و غلط می‌بینید.

دو نموداری که در این قسمت می‌بینید، یکی مربوط به سیر مسیر پیشرفت شما در آزمون‌هاست که مؤلفه‌های آن بازه‌ی ترازی و تاریخ آزمون است. نمودار دیگر مربوط به تعادل مطالعاتی شماست که بر اساس درصد درس‌ها طراحی می‌شود.

این نمودار درواقع میزان مطالعه‌ی شما را در هر درس نسبت به جایگاه و وضعیت خودتان نشان می‌دهد.

در سوی دیگر این کارنامه چند جدول شامل اعداد مختلف جلب توجه می‌کند. ساده‌ترین این داده‌ها مربوط به تراز عمومی، اختصاصی و کل و هم‌چنین رتبه‌ی شماست.

با این‌که با این اطلاعات وضعیت خودتان را بین رقیب‌های‌تان می‌بینید ولی نکته‌ی کلیدی این است که این ارقام به‌تنهایی قابل اتکا برای ارزیابی واقع‌بینانه نیستند؛ زیرا تراز تحت تأثیر سطح دشواری و تعداد افراد شرکت‌کننده است.

اصلی‌ترین قسمت کارنامه مربوط به بررسی وضعیت به صورت درس‌محور است. جدولی که در آن درصد، تراز، رتبه و چند از ده هر درس به صورت مجزا درج شده است.

درصد درواقع میزان توانایی شما در پاسخ‌گویی به سؤالات آن درس را نشان می‌دهد و از آن‌جا که مربوط به خودتان است می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی باشد. در ضمن این عدد ملموس‌تر از تراز است.

قسمت چند از ده یعنی شما از هر ده سؤال به چند سؤال پاسخ صحیح داده‌اید که این عدد از درصد پاسخ‌گویی استخراج می‌شود و به چند دلیل مهم است:

  • 1. رابطه‌ی مستقیم با میزان تسلط و یادگیری شما دارد.

  • 2. قابل درک‌تر است.

  • 3. هدف‌گذاری با آن راحت‌تر است.

یک جدول کلی شامل تعداد کل سؤالات و صحیح و اشتباه و چند از ده کل نیز در کارنامه مشهود است.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب